Bjerkelundveien 4A
3440 RØYKEN

Bjerkelundveien 4A, 3440 RØYKEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjerkelundveien 4A, 3440 RØYKEN:

  • Postnummer: 3440 RØYKEN
  • Gards-/bruksnummer: 22 / 7 i 0627
  • Grunnkrins: 302 GLEINÅSEN/KATRINEÅSEN
  • Valkrins: 3 MIDTBYGDA
  • Kyrkjesogn: 4100301 Røyken
  • Tettstad: Røyken

Bjerkelundveien

Bjerkelundveien er ein veg i Røyken kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 33.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjerkelundveien 1 3440 RØYKEN 59.7388, 10.4113 22 / 37
Bjerkelundveien 3 3440 RØYKEN 59.7387, 10.4113 22 / 38
Bjerkelundveien 4A 3440 RØYKEN 59.7388, 10.4153 22 / 7
Bjerkelundveien 4B 3440 RØYKEN 59.7388, 10.4154 22 / 7
Bjerkelundveien 4C 3440 RØYKEN 59.7387, 10.4155 22 / 7
Bjerkelundveien 5 3440 RØYKEN 59.7385, 10.4121 22 / 39
Bjerkelundveien 6 3440 RØYKEN 59.7389, 10.4157 22 / 7
Bjerkelundveien 7 3440 RØYKEN 59.7385, 10.4121 22 / 40
Bjerkelundveien 9 3440 RØYKEN 59.7382, 10.4122 22 / 41
Bjerkelundveien 11 3440 RØYKEN 59.7381, 10.4121 22 / 43
Bjerkelundveien 12 3440 RØYKEN 59.7380, 10.4137 22 / 15
Bjerkelundveien 17 3440 RØYKEN 59.7383, 10.4129 22 / 31
Bjerkelundveien 19 3440 RØYKEN 59.7381, 10.4126 22 / 32
Bjerkelundveien 21 3440 RØYKEN 59.7378, 10.4125 22 / 33
Bjerkelundveien 23 3440 RØYKEN 59.7374, 10.4125 22 / 259
Bjerkelundveien 25 3440 RØYKEN 59.7372, 10.4123 22 / 260
Bjerkelundveien 27 3440 RØYKEN 59.7370, 10.4120 22 / 261
Bjerkelundveien 29 3440 RØYKEN 59.7368, 10.4118 22 / 262
Bjerkelundveien 31 3440 RØYKEN 59.7367, 10.4114 22 / 263
Bjerkelundveien 33 3440 RØYKEN 59.7365, 10.4112 22 / 264

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken