Kongens gate 32B
6002 ÅLESUND

Kongens gate 32B, 6002 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kongens gate 32B, 6002 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6002 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 201 / 416 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 301 SKANSEN
  • Valkrins: 2 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund
AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken