Festningsveien 20
4816 KOLBJØRNSVIK

Festningsveien 20, 4816 KOLBJØRNSVIK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Festningsveien 20, 4816 KOLBJØRNSVIK:

  • Postnummer: 4816 KOLBJØRNSVIK
  • Gards-/bruksnummer: 308 / 103 i 0906
  • Grunnkrins: 3103 SANDVIGEN
  • Valkrins: 6 FLOSTA
  • Kyrkjesogn: 5070501 Hisøy
  • Tettstad: Arendal

Festningsveien

Festningsveien er ein veg i Arendal kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 20.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Festningsveien 3 4816 KOLBJØRNSVIK 58.4379, 8.7783 308 / 136
Festningsveien 5 4816 KOLBJØRNSVIK 58.4376, 8.7785 308 / 138
Festningsveien 7 4816 KOLBJØRNSVIK 58.4374, 8.7785 308 / 228
Festningsveien 9 4816 KOLBJØRNSVIK 58.4372, 8.7786 308 / 226
Festningsveien 11 4816 KOLBJØRNSVIK 58.4372, 8.7783 308 / 231
Festningsveien 17 4816 KOLBJØRNSVIK 58.4360, 8.7782 308 / 103
Festningsveien 20 4816 KOLBJØRNSVIK 58.4356, 8.7766 308 / 103

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken