Skredalsveien 223
4580 LYNGDAL

Skredalsveien 223, 4580 LYNGDAL er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skredalsveien 223, 4580 LYNGDAL:

  • Postnummer: 4580 LYNGDAL
  • Gards-/bruksnummer: 82 / 3 i 1032
  • Grunnkrins: 101 MELAND
  • Valkrins: 3 Berge
  • Kyrkjesogn: 5030106 Lyngdal
  • Tettstad:

Skredalsveien

Skredalsveien er ein veg i Lyngdal kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 223.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skredalsveien 1 4580 LYNGDAL 58.1678, 6.9473 84 / 16
Skredalsveien 171 4580 LYNGDAL 58.1670, 6.9247 82 / 1
Skredalsveien 221 4580 LYNGDAL 58.1675, 6.9177 82 / 4
Skredalsveien 223 4580 LYNGDAL 58.1673, 6.9175 82 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken