Fiolvegen 9B
9016 TROMSØ

Fiolvegen 9B, 9016 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fiolvegen 9B, 9016 TROMSØ:

  • Postnummer: 9016 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 118 / 1610 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 217 NORRØNA
  • Valkrins: 1 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 11010401 Elverhøy
  • Tettstad: Tromsø

Fiolvegen

Fiolvegen er ein veg i Tromsø kommune med 20 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fiolvegen 1A 9016 TROMSØ 69.6656, 18.9183 118 / 1648
Fiolvegen 1B 9016 TROMSØ 69.6656, 18.9185 118 / 1653
Fiolvegen 1C 9016 TROMSØ 69.6655, 18.9187 118 / 1652
Fiolvegen 1D 9016 TROMSØ 69.6654, 18.9188 118 / 1651
Fiolvegen 1E 9016 TROMSØ 69.6653, 18.9190 118 / 1650
Fiolvegen 1F 9016 TROMSØ 69.6652, 18.9191 118 / 1649
Fiolvegen 2 9016 TROMSØ 69.6660, 18.9176 118 / 989
Fiolvegen 5 9016 TROMSØ 69.6648, 18.9166 118 / 563
Fiolvegen 7 9016 TROMSØ 69.6647, 18.9160 118 / 564
Fiolvegen 9A 9016 TROMSØ 69.6647, 18.9150 118 / 391
Fiolvegen 9B 9016 TROMSØ 69.6645, 18.9148 118 / 1610
Fiolvegen 10 9016 TROMSØ 69.6648, 18.9140 118 / 994
Fiolvegen 11 9016 TROMSØ 69.6644, 18.9143 118 / 390
Fiolvegen 12 9016 TROMSØ 69.6646, 18.9130 118 / 640
Fiolvegen 13 9016 TROMSØ 69.6640, 18.9128 118 / 906
Fiolvegen 15 9016 TROMSØ 69.6635, 18.9120 118 / 905
Fiolvegen 17 9016 TROMSØ 69.6637, 18.9126 118 / 905
Fiolvegen 18 9016 TROMSØ 69.6639, 18.9117 118 / 993
Fiolvegen 20 9016 TROMSØ 69.6637, 18.9114 118 / 1009
Fiolvegen 21 9016 TROMSØ 69.6630, 18.9118 118 / 927

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken