Synnavinden 3B
9015 TROMSØ

Synnavinden 3B, 9015 TROMSØ er ei adresse i Tromsø.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Synnavinden 3B, 9015 TROMSØ:

  • Postnummer: 9015 TROMSØ
  • Gards-/bruksnummer: 117 / 642 i 1902 Tromsø
  • Grunnkrins: 419 ÅSLI
  • Valkrins: 4 MORTENSNES
  • Kyrkjesogn: 11010401 Elverhøy
  • Tettstad: Tromsø

Synnavinden

Synnavinden er ein veg i Tromsø kommune med 47 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 53.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Synnavinden 1A 9015 TROMSØ 69.6715, 18.9361 117 / 642
Synnavinden 1B 9015 TROMSØ 69.6715, 18.9360 117 / 642
Synnavinden 3A 9015 TROMSØ 69.6714, 18.9363 117 / 642
Synnavinden 3B 9015 TROMSØ 69.6714, 18.9362 117 / 642
Synnavinden 5A 9015 TROMSØ 69.6714, 18.9364 117 / 642
Synnavinden 5B 9015 TROMSØ 69.6714, 18.9364 117 / 642
Synnavinden 7A 9015 TROMSØ 69.6713, 18.9365 117 / 642
Synnavinden 7B 9015 TROMSØ 69.6713, 18.9364 117 / 642
Synnavinden 9A 9015 TROMSØ 69.6712, 18.9366 117 / 642
Synnavinden 9B 9015 TROMSØ 69.6712, 18.9365 117 / 642
Synnavinden 11A 9015 TROMSØ 69.6711, 18.9365 117 / 642
Synnavinden 11B 9015 TROMSØ 69.6711, 18.9364 117 / 642
Synnavinden 13 9015 TROMSØ 69.6713, 18.9358 117 / 642
Synnavinden 15 9015 TROMSØ 69.6712, 18.9360 117 / 642
Synnavinden 17 9015 TROMSØ 69.6710, 18.9358 117 / 611
Synnavinden 19 9015 TROMSØ 69.6709, 18.9356 117 / 612
Synnavinden 21 9015 TROMSØ 69.6707, 18.9354 117 / 613
Synnavinden 23 9015 TROMSØ 69.6706, 18.9363 117 / 610
Synnavinden 24 9015 TROMSØ 69.6712, 18.9382 117 / 728
Synnavinden 25 9015 TROMSØ 69.6707, 18.9363 117 / 609
Synnavinden 26 9015 TROMSØ 69.6710, 18.9381 117 / 593
Synnavinden 27 9015 TROMSØ 69.6707, 18.9363 117 / 608
Synnavinden 28 9015 TROMSØ 69.6708, 18.9383 117 / 594
Synnavinden 29 9015 TROMSØ 69.6708, 18.9364 117 / 607
Synnavinden 30 9015 TROMSØ 69.6707, 18.9383 117 / 595
Synnavinden 31 9015 TROMSØ 69.6708, 18.9364 117 / 606
Synnavinden 32 9015 TROMSØ 69.6710, 18.9388 117 / 585
Synnavinden 33 9015 TROMSØ 69.6709, 18.9364 117 / 605
Synnavinden 34 9015 TROMSØ 69.6709, 18.9389 117 / 586
Synnavinden 35 9015 TROMSØ 69.6711, 18.9372 117 / 597
Synnavinden 36 9015 TROMSØ 69.6708, 18.9389 117 / 587
Synnavinden 37A 9015 TROMSØ 69.6710, 18.9373 117 / 597
Synnavinden 37B 9015 TROMSØ 69.6710, 18.9373 117 / 597
Synnavinden 37C 9015 TROMSØ 69.6709, 18.9373 117 / 597
Synnavinden 38 9015 TROMSØ 69.6707, 18.9390 117 / 588
Synnavinden 39 9015 TROMSØ 69.6708, 18.9373 117 / 599
Synnavinden 40 9015 TROMSØ 69.6706, 18.9390 117 / 589
Synnavinden 41 9015 TROMSØ 69.6707, 18.9373 117 / 600
Synnavinden 42 9015 TROMSØ 69.6705, 18.9390 117 / 590
Synnavinden 43 9015 TROMSØ 69.6706, 18.9374 117 / 601
Synnavinden 44 9015 TROMSØ 69.6704, 18.9389 117 / 591
Synnavinden 45 9015 TROMSØ 69.6705, 18.9373 117 / 602
Synnavinden 46 9015 TROMSØ 69.6703, 18.9389 117 / 592
Synnavinden 47 9015 TROMSØ 69.6705, 18.9378 117 / 634
Synnavinden 49 9015 TROMSØ 69.6705, 18.9379 117 / 635
Synnavinden 51 9015 TROMSØ 69.6705, 18.9382 117 / 636
Synnavinden 53 9015 TROMSØ 69.6704, 18.9383 117 / 637

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken