Røysegata 8E
6003 ÅLESUND

Røysegata 8E, 6003 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Røysegata 8E, 6003 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6003 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 201 / 122 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 303 KIPERVIKA
  • Valkrins: 2 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Røysegata

Røysegata er ei gate i Ålesund kommune med 27 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 33.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Røysegata 1 6003 ÅLESUND 62.4713, 6.1623 201 / 549
Røysegata 2 6003 ÅLESUND 62.4711, 6.1624 201 / 550
Røysegata 3 6003 ÅLESUND 62.4713, 6.1628 201 / 551
Røysegata 4 6003 ÅLESUND 62.4711, 6.1628 201 / 552
Røysegata 5 6003 ÅLESUND 62.4713, 6.1630 201 / 553
Røysegata 6 6003 ÅLESUND 62.4712, 6.1630 201 / 554
Røysegata 7 6003 ÅLESUND 62.4713, 6.1633 201 / 555
Røysegata 8A 6003 ÅLESUND 62.4712, 6.1633 201 / 121
Røysegata 8B 6003 ÅLESUND 62.4712, 6.1637 201 / 121
Røysegata 8C 6003 ÅLESUND 62.4712, 6.1643 201 / 122
Røysegata 8D 6003 ÅLESUND 62.4711, 6.1643 201 / 122
Røysegata 8E 6003 ÅLESUND 62.4711, 6.1643 201 / 122
Røysegata 8F 6003 ÅLESUND 62.4711, 6.1644 201 / 867
Røysegata 9 6003 ÅLESUND 62.4713, 6.1635 201 / 556
Røysegata 10 6003 ÅLESUND 62.4710, 6.1649 201 / 852
Røysegata 11 6003 ÅLESUND 62.4713, 6.1637 201 / 558
Røysegata 13 6003 ÅLESUND 62.4714, 6.1645 201 / 868
Røysegata 15 6003 ÅLESUND 62.4714, 6.1650 201 / 560
Røysegata 17 6003 ÅLESUND 62.4714, 6.1660 201 / 561
Røysegata 19 6003 ÅLESUND 62.4714, 6.1663 201 / 562
Røysegata 21 6003 ÅLESUND 62.4714, 6.1665 201 / 563
Røysegata 23 6003 ÅLESUND 62.4714, 6.1667 201 / 564
Røysegata 25 6003 ÅLESUND 62.4714, 6.1669 201 / 565
Røysegata 27 6003 ÅLESUND 62.4715, 6.1674 201 / 566
Røysegata 29 6003 ÅLESUND 62.4715, 6.1676 201 / 567
Røysegata 31 6003 ÅLESUND 62.4715, 6.1678 201 / 568
Røysegata 33 6003 ÅLESUND 62.4715, 6.1682 201 / 569

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken