Øvelandet 10
6057 ELLINGSØY

Øvelandet 10, 6057 ELLINGSØY er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Øvelandet 10, 6057 ELLINGSØY:

  • Postnummer: 6057 ELLINGSØY
  • Gards-/bruksnummer: 147 / 267 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 1001 HOFF
  • Valkrins: 9 ELLINGSØY
  • Kyrkjesogn: 8040402 Ellingsøy
  • Tettstad: Hoffland

Øvelandet

Øvelandet er ein veg i Ålesund kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 11.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Øvelandet 1 6057 ELLINGSØY 62.4975, 6.2131 147 / 274
Øvelandet 2A 6057 ELLINGSØY 62.4978, 6.2133 147 / 254
Øvelandet 2B 6057 ELLINGSØY 62.4979, 6.2134 147 / 254
Øvelandet 3A 6057 ELLINGSØY 62.4975, 6.2131 147 / 274
Øvelandet 3B 6057 ELLINGSØY 62.4975, 6.2129 147 / 274
Øvelandet 5 6057 ELLINGSØY 62.4974, 6.2129 147 / 274
Øvelandet 6 6057 ELLINGSØY 62.4979, 6.2131 147 / 271
Øvelandet 7 6057 ELLINGSØY 62.4975, 6.2120 147 / 269
Øvelandet 8 6057 ELLINGSØY 62.4978, 6.2126 147 / 270
Øvelandet 9 6057 ELLINGSØY 62.4976, 6.2119 147 / 268
Øvelandet 10 6057 ELLINGSØY 62.4980, 6.2122 147 / 267
Øvelandet 11 6057 ELLINGSØY 62.4978, 6.2116 147 / 266

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken