Linesveien 698
7176 LINESØYA

Linesveien 698, 7176 LINESØYA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Linesveien 698, 7176 LINESØYA:

  • Postnummer: 7176 LINESØYA
  • Gards-/bruksnummer: 107 / 16 i 5018
  • Grunnkrins: 201 LINESØY
  • Valkrins: 2 STOKKØYA
  • Kyrkjesogn: 9050403 Åfjord og Stoksund
  • Tettstad:

Linesveien

Linesveien er ein veg i Åfjord kommune med 73 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 1012.

Adressene i Linesveien høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Linesveien 7 7178 STOKKØY 64.0451, 9.9554 89 / 15
Linesveien 31 7178 STOKKØY 64.0455, 9.9493 89 / 77
Linesveien 45 7178 STOKKØY 64.0461, 9.9472 89 / 69
Linesveien 47 7178 STOKKØY 64.0462, 9.9470 89 / 69
Linesveien 51 7178 STOKKØY 64.0466, 9.9463 89 / 76
Linesveien 53 7178 STOKKØY 64.0466, 9.9462 89 / 76
Linesveien 63 7178 STOKKØY 64.0476, 9.9452 89 / 3
Linesveien 443 7176 LINESØYA 64.0328, 9.9090 110 / 2
Linesveien 445 7176 LINESØYA 64.0329, 9.9099 110 / 2
Linesveien 469 7176 LINESØYA 64.0305, 9.9102 110 / 5
Linesveien 482 7176 LINESØYA 64.0295, 9.9088 110 / 9
Linesveien 484 7176 LINESØYA 64.0292, 9.9087 110 / 8
Linesveien 494 7176 LINESØYA 64.0277, 9.9092 110 / 10
Linesveien 495 7176 LINESØYA 64.0281, 9.9113 110 / 3
Linesveien 532 7176 LINESØYA 64.0263, 9.9064 107 / 42
Linesveien 534 7176 LINESØYA 64.0264, 9.9057 107 / 20
Linesveien 535 7176 LINESØYA 64.0253, 9.9060 107 / 1
Linesveien 536 7176 LINESØYA 64.0262, 9.9053 107 / 41
Linesveien 537 7176 LINESØYA 64.0249, 9.9059 107 / 1
Linesveien 547 7176 LINESØYA 64.0247, 9.9049 107 / 47
Linesveien 581 7176 LINESØYA 64.0235, 9.9097 107 / 3
Linesveien 583 7176 LINESØYA 64.0234, 9.9100 107 / 3
Linesveien 594 7176 LINESØYA 64.0222, 9.9137 107 / 57
Linesveien 606 7176 LINESØYA 64.0227, 9.9152 107 / 23
Linesveien 642 7176 LINESØYA 64.0238, 9.9219 107 / 38
Linesveien 644 7176 LINESØYA 64.0240, 9.9223 107 / 80
Linesveien 646 7176 LINESØYA 64.0239, 9.9224 107 / 10
Linesveien 648 7176 LINESØYA 64.0236, 9.9226 107 / 91
Linesveien 668 7176 LINESØYA 64.0248, 9.9270 107 / 8
Linesveien 670 7176 LINESØYA 64.0248, 9.9276 107 / 8
Linesveien 671 7176 LINESØYA 64.0255, 9.9271 107 / 44
Linesveien 675 7176 LINESØYA 64.0256, 9.9284 107 / 137
Linesveien 684 7176 LINESØYA 64.0250, 9.9305 107 / 72
Linesveien 685 7176 LINESØYA 64.0257, 9.9301 107 / 19
Linesveien 686 7176 LINESØYA 64.0254, 9.9304 107 / 73
Linesveien 696 7176 LINESØYA 64.0254, 9.9322 107 / 16
Linesveien 697 7176 LINESØYA 64.0260, 9.9324 107 / 62
Linesveien 698 7176 LINESØYA 64.0255, 9.9324 107 / 16
Linesveien 701 7176 LINESØYA 64.0259, 9.9333 107 / 26
Linesveien 702 7176 LINESØYA 64.0252, 9.9338 107 / 61
Linesveien 703 7176 LINESØYA 64.0262, 9.9326 107 / 63
Linesveien 704 7176 LINESØYA 64.0253, 9.9343 107 / 60
Linesveien 716 7176 LINESØYA 64.0255, 9.9362 107 / 22
Linesveien 756 7176 LINESØYA 64.0237, 9.9425 107 / 9
Linesveien 766 7176 LINESØYA 64.0229, 9.9424 107 / 55
Linesveien 768 7176 LINESØYA 64.0227, 9.9424 107 / 56
Linesveien 776 7176 LINESØYA 64.0219, 9.9426 106 / 32
Linesveien 808 7176 LINESØYA 64.0185, 9.9420 106 / 28
Linesveien 875 7176 LINESØYA 64.0143, 9.9499 106 / 16
Linesveien 877 7176 LINESØYA 64.0139, 9.9517 106 / 9
Linesveien 879 7176 LINESØYA 64.0138, 9.9532 106 / 8
Linesveien 881 7176 LINESØYA 64.0132, 9.9528 106 / 2
Linesveien 891 7176 LINESØYA 64.0123, 9.9497 106 / 7
Linesveien 892 7176 LINESØYA 64.0129, 9.9482 106 / 2
Linesveien 908 7176 LINESØYA 64.0116, 9.9460 106 / 2
Linesveien 910 7176 LINESØYA 64.0115, 9.9465 106 / 2
Linesveien 921 7176 LINESØYA 64.0105, 9.9484 106 / 33
Linesveien 924 7176 LINESØYA 64.0105, 9.9439 106 / 3
Linesveien 948 7176 LINESØYA 64.0093, 9.9409 106 / 5
Linesveien 949 7176 LINESØYA 64.0086, 9.9427 106 / 38
Linesveien 950 7176 LINESØYA 64.0103, 9.9415 106 / 59
Linesveien 951 7176 LINESØYA 64.0084, 9.9437 106 / 25
Linesveien 952 7176 LINESØYA 64.0106, 9.9422 106 / 58
Linesveien 954 7176 LINESØYA 64.0095, 9.9389 106 / 37
Linesveien 957 7176 LINESØYA 64.0073, 9.9412 106 / 6
Linesveien 959 7176 LINESØYA 64.0063, 9.9421 106 / 10
Linesveien 968 7176 LINESØYA 64.0085, 9.9377 106 / 97
Linesveien 971 7176 LINESØYA 64.0074, 9.9392 106 / 23
Linesveien 973 7176 LINESØYA 64.0065, 9.9398 106 / 43
Linesveien 974 7176 LINESØYA 64.0079, 9.9366 106 / 34
Linesveien 997 7176 LINESØYA 64.0056, 9.9358 106 / 4
Linesveien 1005 7176 LINESØYA 64.0051, 9.9336 106 / 31
Linesveien 1012 7176 LINESØYA 64.0055, 9.9321 106 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken