Hærnesvegen 242
2116 SANDER

Hærnesvegen 242, 2116 SANDER er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Hærnesvegen 242, 2116 SANDER:

  • Postnummer: 2116 SANDER
  • Gards-/bruksnummer: 58 / 57 i 0419
  • Grunnkrins: 402 SANDER
  • Valkrins: 3 Sander
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad:

Hærnesvegen

Hærnesvegen er ein veg i Sør-Odal kommune med 71 ulike adresser.
Husnummer frå 11 til 376.

Adressene i Hærnesvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Hærnesvegen 11 2116 SANDER 60.2262, 11.8105 56 / 80
Hærnesvegen 13 2116 SANDER 60.2264, 11.8097 56 / 80
Hærnesvegen 17 2116 SANDER 60.2262, 11.8114 56 / 80
Hærnesvegen 23 2116 SANDER 60.2259, 11.8118 56 / 212
Hærnesvegen 25 2116 SANDER 60.2257, 11.8123 56 / 218
Hærnesvegen 33 2116 SANDER 60.2258, 11.8138 56 / 13
Hærnesvegen 41 2116 SANDER 60.2255, 11.8149 56 / 55
Hærnesvegen 42 2116 SANDER 60.2260, 11.8152 56 / 101
Hærnesvegen 45 2116 SANDER 60.2253, 11.8157 56 / 244
Hærnesvegen 47 2116 SANDER 60.2253, 11.8159 56 / 244
Hærnesvegen 53 2116 SANDER 60.2248, 11.8167 56 / 14
Hærnesvegen 55 2116 SANDER 60.2250, 11.8171 56 / 129
Hærnesvegen 67 2116 SANDER 60.2236, 11.8183 56 / 109
Hærnesvegen 81 2116 SANDER 60.2242, 11.8224 56 / 32
Hærnesvegen 83 2116 SANDER 60.2220, 11.8164 56 / 106
Hærnesvegen 85 2116 SANDER 60.2212, 11.8181 56 / 21
Hærnesvegen 87 2116 SANDER 60.2214, 11.8204 56 / 21
Hærnesvegen 89 2116 SANDER 60.2233, 11.8221 56 / 6
Hærnesvegen 91 2116 SANDER 60.2241, 11.8228 56 / 33
Hærnesvegen 92 2116 SANDER 60.2243, 11.8234 56 / 18
Hærnesvegen 98 2116 SANDER 60.2241, 11.8247 56 / 38
Hærnesvegen 99 2116 SANDER 60.2237, 11.8248 56 / 127
Hærnesvegen 101 2116 SANDER 60.2237, 11.8252 56 / 34
Hærnesvegen 106 2116 SANDER 60.2239, 11.8263 35 / 12
Hærnesvegen 113 2116 SANDER 60.2222, 11.8264 57 / 20
Hærnesvegen 116 2116 SANDER 60.2265, 11.8326 57 / 3
Hærnesvegen 117 2116 SANDER 60.2213, 11.8277 57 / 6
Hærnesvegen 118 2116 SANDER 60.2252, 11.8321 57 / 12
Hærnesvegen 140 2116 SANDER 60.2258, 11.8359 57 / 7
Hærnesvegen 142 2116 SANDER 60.2257, 11.8361 57 / 7
Hærnesvegen 144 2116 SANDER 60.2254, 11.8352 57 / 7
Hærnesvegen 145 2116 SANDER 60.2204, 11.8295 57 / 8
Hærnesvegen 160 2116 SANDER 60.2219, 11.8357 57 / 15
Hærnesvegen 162 2116 SANDER 60.2258, 11.8393 57 / 25
Hærnesvegen 164 2116 SANDER 60.2274, 11.8413 57 / 13
Hærnesvegen 168 2116 SANDER 60.2242, 11.8384 57 / 24
Hærnesvegen 170 2116 SANDER 60.2213, 11.8361 57 / 14
Hærnesvegen 174 2116 SANDER 60.2210, 11.8370 57 / 23
Hærnesvegen 176 2116 SANDER 60.2230, 11.8400 57 / 9
Hærnesvegen 178 2116 SANDER 60.2236, 11.8409 57 / 17
Hærnesvegen 180 2116 SANDER 60.2253, 11.8414 57 / 1
Hærnesvegen 184 2116 SANDER 60.2206, 11.8378 57 / 10
Hærnesvegen 186 2116 SANDER 60.2205, 11.8390 58 / 32
Hærnesvegen 188 2116 SANDER 60.2231, 11.8432 58 / 11
Hærnesvegen 190 2116 SANDER 60.2229, 11.8435 58 / 11
Hærnesvegen 192 2116 SANDER 60.2202, 11.8398 58 / 34
Hærnesvegen 194 2116 SANDER 60.2201, 11.8389 58 / 41
Hærnesvegen 198 2116 SANDER 60.2208, 11.8411 58 / 40
Hærnesvegen 200 2116 SANDER 60.2210, 11.8416 58 / 39
Hærnesvegen 202 2116 SANDER 60.2229, 11.8459 58 / 9
Hærnesvegen 204 2116 SANDER 60.2198, 11.8415 58 / 23
Hærnesvegen 208 2116 SANDER 60.2212, 11.8449 58 / 4
Hærnesvegen 210 2116 SANDER 60.2215, 11.8446 58 / 4
Hærnesvegen 213 2116 SANDER 60.2182, 11.8423 58 / 45
Hærnesvegen 226 2116 SANDER 60.2200, 11.8488 58 / 2
Hærnesvegen 242 2116 SANDER 60.2175, 11.8473 58 / 57
Hærnesvegen 244 2116 SANDER 60.2183, 11.8494 58 / 1
Hærnesvegen 264 2116 SANDER 60.2166, 11.8500 58 / 97
Hærnesvegen 266 2116 SANDER 60.2164, 11.8506 58 / 98
Hærnesvegen 268 2116 SANDER 60.2161, 11.8513 58 / 20
Hærnesvegen 284 2116 SANDER 60.2145, 11.8518 58 / 36
Hærnesvegen 288 2116 SANDER 60.2150, 11.8535 58 / 7
Hærnesvegen 289 2116 SANDER 60.2127, 11.8521 58 / 114
Hærnesvegen 299 2116 SANDER 60.2127, 11.8547 58 / 10
Hærnesvegen 312 2116 SANDER 60.2135, 11.8564 58 / 49
Hærnesvegen 331 2116 SANDER 60.2113, 11.8577 58 / 33
Hærnesvegen 343 2116 SANDER 60.2100, 11.8581 58 / 8
Hærnesvegen 354 2116 SANDER 60.2107, 11.8608 58 / 8
Hærnesvegen 356 2116 SANDER 60.2104, 11.8618 58 / 48
Hærnesvegen 374 2223 GALTERUD 60.2092, 11.8647 58 / 102
Hærnesvegen 376 2223 GALTERUD 60.2091, 11.8641 58 / 88

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken