Bjønnadalvegen 7B
6003 ÅLESUND

Bjønnadalvegen 7B, 6003 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bjønnadalvegen 7B, 6003 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6003 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 201 / 57 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 305 KLIPRA
  • Valkrins: 2 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Bjønnadalvegen

Bjønnadalvegen er ein veg i Ålesund kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 12.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bjønnadalvegen 7A 6003 ÅLESUND 62.4723, 6.1743 201 / 57
Bjønnadalvegen 7B 6003 ÅLESUND 62.4724, 6.1744 201 / 57
Bjønnadalvegen 7C 6003 ÅLESUND 62.4724, 6.1742 201 / 57
Bjønnadalvegen 9 6003 ÅLESUND 62.4727, 6.1746 201 / 58
Bjønnadalvegen 10 6003 ÅLESUND 62.4727, 6.1748 201 / 59
Bjønnadalvegen 12A 6003 ÅLESUND 62.4728, 6.1751 201 / 60
Bjønnadalvegen 12B 6003 ÅLESUND 62.4729, 6.1748 201 / 61

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken