Skansekaia 2
6002 ÅLESUND

Skansekaia 2, 6002 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skansekaia 2, 6002 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6002 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 201 / 879 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 301 SKANSEN
  • Valkrins: 2 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Skansekaia

Skansekaia er ein veg i Ålesund kommune med 7 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 4.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skansekaia 1 6002 ÅLESUND 62.4750, 6.1530 201 / 705
Skansekaia 2 6002 ÅLESUND 62.4753, 6.1531 201 / 879
Skansekaia 3A 6002 ÅLESUND 62.4750, 6.1522 201 / 705
Skansekaia 3B 6002 ÅLESUND 62.4750, 6.1518 201 / 705
Skansekaia 3C 6002 ÅLESUND 62.4750, 6.1514 201 / 705
Skansekaia 4A 6002 ÅLESUND 62.4752, 6.1519 201 / 878
Skansekaia 4B 6002 ÅLESUND 62.4752, 6.1514 201 / 878

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken