Plassenvegen 2
3811 HØRTE

Plassenvegen 2, 3811 HØRTE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Plassenvegen 2, 3811 HØRTE:

  • Postnummer: 3811 HØRTE
  • Gards-/bruksnummer: 86 / 110 i 0822
  • Grunnkrins: 201 SÆTERSBØ
  • Valkrins: 5 HØRTE
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Plassenvegen

Plassenvegen er ein veg i Sauherad kommune med 5 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 34.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Plassenvegen 2 3811 HØRTE 59.4273, 9.1360 86 / 110
Plassenvegen 3 3811 HØRTE 59.4270, 9.1362 86 / 108
Plassenvegen 20 3811 HØRTE 59.4291, 9.1464 86 / 5
Plassenvegen 32 3811 HØRTE 59.4303, 9.1461 86 / 4
Plassenvegen 34 3811 HØRTE 59.4304, 9.1464 86 / 4

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken