Svartputtvegen 145
1923 SØRUM

Svartputtvegen 145, 1923 SØRUM er ei adresse i Sørum.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Svartputtvegen 145, 1923 SØRUM:

  • Postnummer: 1923 SØRUM
  • Gards-/bruksnummer: 20 / 2 i 0226 Sørum
  • Grunnkrins: 302 HELLESJØ
  • Valkrins: 1 SØRUM
  • Kyrkjesogn: 2080601 Sørum
  • Tettstad:

Svartputtvegen

Svartputtvegen er ein veg i Sørum kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 77 til 145.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Svartputtvegen 77 1923 SØRUM 60.0545, 11.2760 9 / 21
Svartputtvegen 89 1923 SØRUM 60.0553, 11.2768 9 / 21
Svartputtvegen 91 1923 SØRUM 60.0551, 11.2770 9 / 21
Svartputtvegen 145 1923 SØRUM 60.0585, 11.2883 20 / 2

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken