Nesgrenda 12
1394 NESBRU

Nesgrenda 12, 1394 NESBRU er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Nesgrenda 12, 1394 NESBRU:

  • Postnummer: 1394 NESBRU
  • Gards-/bruksnummer: 39 / 391 i 0220
  • Grunnkrins: 203 ØVRE NES
  • Valkrins: 2 NESBRU
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad: Oslo

Nesgrenda

Nesgrenda er ein veg i Asker kommune med 12 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 14.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Nesgrenda 1 1394 NESBRU 59.8640, 10.5022 39 / 1941
Nesgrenda 2 1394 NESBRU 59.8640, 10.5036 39 / 1247
Nesgrenda 3 1394 NESBRU 59.8639, 10.5018 39 / 1942
Nesgrenda 4 1394 NESBRU 59.8638, 10.5031 39 / 1654
Nesgrenda 5 1394 NESBRU 59.8638, 10.5015 39 / 1919
Nesgrenda 6 1394 NESBRU 59.8637, 10.5027 39 / 1655
Nesgrenda 7 1394 NESBRU 59.8637, 10.5012 39 / 1919
Nesgrenda 8 1394 NESBRU 59.8636, 10.5023 39 / 1656
Nesgrenda 10 1394 NESBRU 59.8634, 10.5018 39 / 1980
Nesgrenda 12 1394 NESBRU 59.8633, 10.5013 39 / 391
Nesgrenda 14A 1394 NESBRU 59.8633, 10.5008 39 / 1274
Nesgrenda 14B 1394 NESBRU 59.8633, 10.5008 39 / 1274

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken