Kviltunvegen 2A
6009 ÅLESUND

Kviltunvegen 2A, 6009 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kviltunvegen 2A, 6009 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6009 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 139 / 17 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 403 STORE-NØRVE
  • Valkrins: 3 NØRVØY
  • Kyrkjesogn: 8040401 Borgund
  • Tettstad: Ålesund

Kviltunvegen

Kviltunvegen er ein veg i Ålesund kommune med 8 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kviltunvegen 1A 6009 ÅLESUND 62.4714, 6.2405 139 / 160
Kviltunvegen 1B 6009 ÅLESUND 62.4714, 6.2403 139 / 413
Kviltunvegen 2A 6009 ÅLESUND 62.4719, 6.2419 139 / 17
Kviltunvegen 2B 6009 ÅLESUND 62.4715, 6.2420 139 / 97
Kviltunvegen 4 6009 ÅLESUND 62.4712, 6.2413 139 / 77
Kviltunvegen 6A 6009 ÅLESUND 62.4708, 6.2414 139 / 80
Kviltunvegen 6B 6009 ÅLESUND 62.4709, 6.2423 139 / 117
Kviltunvegen 10 6009 ÅLESUND 62.4714, 6.2435 139 / 125

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken