Årengveien 3C
1394 NESBRU

Årengveien 3C, 1394 NESBRU er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Årengveien 3C, 1394 NESBRU:

  • Postnummer: 1394 NESBRU
  • Gards-/bruksnummer: 39 / 1967 i 0220
  • Grunnkrins: 203 ØVRE NES
  • Valkrins: 2 NESBRU
  • Kyrkjesogn: 1070201 Holmen
  • Tettstad: Oslo

Årengveien

Årengveien er ein veg i Asker kommune med 17 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 13.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Årengveien 1A 1394 NESBRU 59.8656, 10.4911 39 / 488
Årengveien 1B 1394 NESBRU 59.8652, 10.4911 39 / 340
Årengveien 1C 1394 NESBRU 59.8651, 10.4911 39 / 1595
Årengveien 2 1394 NESBRU 59.8655, 10.4917 39 / 1143
Årengveien 3A 1394 NESBRU 59.8649, 10.4912 39 / 441
Årengveien 3B 1394 NESBRU 59.8648, 10.4912 39 / 441
Årengveien 3C 1394 NESBRU 59.8647, 10.4913 39 / 1967
Årengveien 3D 1394 NESBRU 59.8645, 10.4913 39 / 1967
Årengveien 5A 1394 NESBRU 59.8644, 10.4914 39 / 439
Årengveien 5B 1394 NESBRU 59.8642, 10.4915 39 / 439
Årengveien 7 1394 NESBRU 59.8640, 10.4916 39 / 440
Årengveien 9A 1394 NESBRU 59.8636, 10.4918 39 / 327
Årengveien 9B 1394 NESBRU 59.8637, 10.4914 39 / 1215
Årengveien 11A 1394 NESBRU 59.8634, 10.4919 39 / 334
Årengveien 11B 1394 NESBRU 59.8633, 10.4914 39 / 1638
Årengveien 12 1394 NESBRU 59.8630, 10.4927 39 / 1998
Årengveien 13 1394 NESBRU 59.8631, 10.4920 39 / 303

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken