Kirkevegen 246
2100 SKARNES

Kirkevegen 246, 2100 SKARNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kirkevegen 246, 2100 SKARNES:

  • Postnummer: 2100 SKARNES
  • Gards-/bruksnummer: 100 / 1 i 0419
  • Grunnkrins: 204 ÅRSTAD
  • Valkrins: 1 Slåstad
  • Kyrkjesogn: 3120403 Oppstad
  • Tettstad:

Kirkevegen

Kirkevegen er ein veg i Sør-Odal kommune med 32 ulike adresser.
Husnummer frå 7 til 395.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kirkevegen 7 2100 SKARNES 60.2698, 11.6710 101 / 8
Kirkevegen 11 2100 SKARNES 60.2695, 11.6680 102 / 7
Kirkevegen 19 2100 SKARNES 60.2702, 11.6671 102 / 12
Kirkevegen 27 2100 SKARNES 60.2706, 11.6665 102 / 10
Kirkevegen 80 2100 SKARNES 60.2731, 11.6588 102 / 1
Kirkevegen 81 2100 SKARNES 60.2745, 11.6628 102 / 14
Kirkevegen 82 2100 SKARNES 60.2737, 11.6570 102 / 1
Kirkevegen 83 2100 SKARNES 60.2748, 11.6630 102 / 19
Kirkevegen 85 2100 SKARNES 60.2751, 11.6635 102 / 20
Kirkevegen 87 2100 SKARNES 60.2753, 11.6636 102 / 11
Kirkevegen 89 2100 SKARNES 60.2755, 11.6641 102 / 21
Kirkevegen 108 2100 SKARNES 60.2760, 11.6564 101 / 1
Kirkevegen 150 2100 SKARNES 60.2794, 11.6615 101 / 20
Kirkevegen 157 2100 SKARNES 60.2796, 11.6646 100 / 39
Kirkevegen 158 2100 SKARNES 60.2797, 11.6629 100 / 15
Kirkevegen 164 2100 SKARNES 60.2802, 11.6635 100 / 16
Kirkevegen 170 2100 SKARNES 60.2806, 11.6640 100 / 21
Kirkevegen 180 2100 SKARNES 60.2813, 11.6644 100 / 17
Kirkevegen 186 2100 SKARNES 60.2820, 11.6645 100 / 18
Kirkevegen 244 2100 SKARNES 60.2872, 11.6655 100 / 1
Kirkevegen 246 2100 SKARNES 60.2874, 11.6649 100 / 1
Kirkevegen 261 2100 SKARNES 60.2875, 11.6696 100 / 38
Kirkevegen 267 2100 SKARNES 60.2876, 11.6710 100 / 32
Kirkevegen 297 2100 SKARNES 60.2893, 11.6725 100 / 9
Kirkevegen 303 2100 SKARNES 60.2905, 11.6722 100 / 9
Kirkevegen 305 2100 SKARNES 60.2914, 11.6776 99 / 3
Kirkevegen 306 2100 SKARNES 60.2904, 11.6713 99 / 6
Kirkevegen 309 2100 SKARNES 60.2916, 11.6818 99 / 5
Kirkevegen 351 2100 SKARNES 60.2942, 11.6697 99 / 1
Kirkevegen 353 2100 SKARNES 60.2932, 11.6769 99 / 1
Kirkevegen 355 2100 SKARNES 60.2927, 11.6777 99 / 7
Kirkevegen 395 2100 SKARNES 60.2981, 1,000.0000 98 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken