Gammelvegen 5
7549 TANEM

Gammelvegen 5, 7549 TANEM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Gammelvegen 5, 7549 TANEM:

  • Postnummer: 7549 TANEM
  • Gards-/bruksnummer: 39 / 151 i 5030
  • Grunnkrins: 103 TANEM
  • Valkrins: 4 TULLUAN
  • Kyrkjesogn: 9030601 Klæbu
  • Tettstad: Tanem

Gammelvegen

Gammelvegen er ein veg i Klæbu kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 10.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Gammelvegen 1 7549 TANEM 63.3108, 10.4347 39 / 152
Gammelvegen 2 7549 TANEM 63.3106, 10.4351 39 / 1
Gammelvegen 3 7549 TANEM 63.3107, 10.4340 39 / 142
Gammelvegen 4 7549 TANEM 63.3104, 10.4346 39 / 1
Gammelvegen 5 7549 TANEM 63.3105, 10.4336 39 / 151
Gammelvegen 6 7549 TANEM 63.3104, 10.4343 39 / 1
Gammelvegen 7 7549 TANEM 63.3103, 10.4331 39 / 153
Gammelvegen 8 7549 TANEM 63.3102, 10.4340 39 / 1
Gammelvegen 10 7549 TANEM 63.3100, 10.4338 39 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken