Tunemyra 14
2340 LØTEN

Tunemyra 14, 2340 LØTEN er ei adresse i Løten.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tunemyra 14, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 196 / 385 i 0415 Løten
  • Grunnkrins: 206 ØSTBYGDA
  • Valkrins: 9 ØSTVANG
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Løten

Tunemyra

Tunemyra er ein veg i Løten kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tunemyra 2 2340 LØTEN 60.8137, 11.3405 196 / 392
Tunemyra 4 2340 LØTEN 60.8138, 11.3403 196 / 392
Tunemyra 6 2340 LØTEN 60.8138, 11.3401 196 / 392
Tunemyra 8 2340 LØTEN 60.8139, 11.3399 196 / 392
Tunemyra 10 2340 LØTEN 60.8140, 11.3407 196 / 385
Tunemyra 11 2340 LØTEN 60.8139, 11.3411 196 / 377
Tunemyra 12 2340 LØTEN 60.8140, 11.3404 196 / 385
Tunemyra 13 2340 LØTEN 60.8138, 11.3413 196 / 377
Tunemyra 14 2340 LØTEN 60.8141, 11.3402 196 / 385
Tunemyra 15 2340 LØTEN 60.8141, 11.3413 196 / 376
Tunemyra 17 2340 LØTEN 60.8141, 11.3415 196 / 376
Tunemyra 20 2340 LØTEN 60.8142, 11.3407 196 / 375
Tunemyra 22 2340 LØTEN 60.8142, 11.3406 196 / 375
Tunemyra 24 2340 LØTEN 60.8143, 11.3404 196 / 375

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken