Sollysveien 14D
1664 ROLVSØY

Sollysveien 14D, 1664 ROLVSØY er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sollysveien 14D, 1664 ROLVSØY:

  • Postnummer: 1664 ROLVSØY
  • Gards-/bruksnummer: 728 / 220 i 0106
  • Grunnkrins: 3203 KIRKEN-ROLVSØYSUND
  • Valkrins: 11 Rekustad
  • Kyrkjesogn: 2010401 Rolvsøy
  • Tettstad: Fredrikstad/Sarpsborg

Sollysveien

Sollysveien er ein veg i Fredrikstad kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sollysveien 1 1664 ROLVSØY 59.2654, 11.0122 728 / 97
Sollysveien 2A 1664 ROLVSØY 59.2655, 11.0126 728 / 71
Sollysveien 2B 1664 ROLVSØY 59.2657, 11.0129 728 / 66
Sollysveien 3 1664 ROLVSØY 59.2653, 11.0126 728 / 98
Sollysveien 4 1664 ROLVSØY 59.2654, 11.0132 728 / 94
Sollysveien 5 1664 ROLVSØY 59.2652, 11.0128 728 / 138
Sollysveien 6 1664 ROLVSØY 59.2653, 11.0135 728 / 169
Sollysveien 7 1664 ROLVSØY 59.2651, 11.0130 728 / 108
Sollysveien 9 1664 ROLVSØY 59.2650, 11.0134 728 / 99
Sollysveien 10A 1664 ROLVSØY 59.2652, 11.0139 728 / 218
Sollysveien 10B 1664 ROLVSØY 59.2652, 11.0141 728 / 218
Sollysveien 11 1664 ROLVSØY 59.2649, 11.0138 728 / 215
Sollysveien 12A 1664 ROLVSØY 59.2651, 11.0145 728 / 219
Sollysveien 12B 1664 ROLVSØY 59.2652, 11.0146 728 / 219
Sollysveien 12C 1664 ROLVSØY 59.2651, 11.0145 728 / 219
Sollysveien 12D 1664 ROLVSØY 59.2652, 11.0146 728 / 219
Sollysveien 13 1664 ROLVSØY 59.2649, 11.0137 728 / 215
Sollysveien 14A 1664 ROLVSØY 59.2650, 11.0149 728 / 220
Sollysveien 14B 1664 ROLVSØY 59.2651, 11.0150 728 / 220
Sollysveien 14C 1664 ROLVSØY 59.2650, 11.0148 728 / 220
Sollysveien 14D 1664 ROLVSØY 59.2651, 11.0149 728 / 220
Sollysveien 15 1664 ROLVSØY 59.2647, 11.0136 728 / 215
Sollysveien 17 1664 ROLVSØY 59.2647, 11.0135 728 / 215
Sollysveien 18A 1664 ROLVSØY 59.2648, 11.0143 728 / 221
Sollysveien 18B 1664 ROLVSØY 59.2647, 11.0142 728 / 221
Sollysveien 20A 1664 ROLVSØY 59.2646, 11.0141 728 / 222
Sollysveien 20B 1664 ROLVSØY 59.2645, 11.0140 728 / 222
Sollysveien 22A 1664 ROLVSØY 59.2643, 11.0138 728 / 223
Sollysveien 22B 1664 ROLVSØY 59.2643, 11.0140 728 / 223
Sollysveien 24A 1664 ROLVSØY 59.2642, 11.0137 728 / 224
Sollysveien 24B 1664 ROLVSØY 59.2641, 11.0138 728 / 224

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken