Skaregata 19
6002 ÅLESUND

Skaregata 19, 6002 ÅLESUND er ei adresse i Ålesund.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Skaregata 19, 6002 ÅLESUND:

  • Postnummer: 6002 ÅLESUND
  • Gards-/bruksnummer: 201 / 489 i 1504 Ålesund
  • Grunnkrins: 302 VERPINGSVIKA
  • Valkrins: 2 SENTRUM
  • Kyrkjesogn: 8040102 Ålesund og Volsdalen sokn
  • Tettstad: Ålesund

Skaregata

Skaregata er ei gate i Ålesund kommune med 28 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 20.

Heile gata høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Skaregata 1 6002 ÅLESUND 62.4747, 6.1569 201 / 581
Skaregata 1A 6002 ÅLESUND 62.4743, 6.1553 201 / 582
Skaregata 1B 6002 ÅLESUND 62.4745, 6.1558 201 / 583
Skaregata 1C 6002 ÅLESUND 62.4746, 6.1552 201 / 584
Skaregata 2 6002 ÅLESUND 62.4745, 6.1572 201 / 585
Skaregata 3 6002 ÅLESUND 62.4748, 6.1574 201 / 586
Skaregata 5 6002 ÅLESUND 62.4749, 6.1581 201 / 587
Skaregata 6 6002 ÅLESUND 62.4747, 6.1583 201 / 588
Skaregata 7 6002 ÅLESUND 62.4750, 6.1584 201 / 589
Skaregata 8 6002 ÅLESUND 62.4748, 6.1585 201 / 590
Skaregata 9 6002 ÅLESUND 62.4751, 6.1587 201 / 591
Skaregata 10 6002 ÅLESUND 62.4748, 6.1589 201 / 592
Skaregata 11 6002 ÅLESUND 62.4751, 6.1590 201 / 593
Skaregata 13 6002 ÅLESUND 62.4751, 6.1593 201 / 594
Skaregata 14 6002 ÅLESUND 62.4749, 6.1593 201 / 595
Skaregata 16A 6002 ÅLESUND 62.4750, 6.1602 201 / 596
Skaregata 16B 6002 ÅLESUND 62.4750, 6.1604 201 / 596
Skaregata 16C 6002 ÅLESUND 62.4751, 6.1605 201 / 596
Skaregata 16D 6002 ÅLESUND 62.4751, 6.1606 201 / 596
Skaregata 16E 6002 ÅLESUND 62.4751, 6.1606 201 / 596
Skaregata 16F 6002 ÅLESUND 62.4751, 6.1608 201 / 596
Skaregata 16G 6002 ÅLESUND 62.4750, 6.1606 201 / 596
Skaregata 16H 6002 ÅLESUND 62.4750, 6.1605 201 / 596
Skaregata 16I 6002 ÅLESUND 62.4750, 6.1604 201 / 596
Skaregata 18A 6002 ÅLESUND 62.4751, 6.1614 201 / 597
Skaregata 18B 6002 ÅLESUND 62.4748, 6.1614 201 / 597
Skaregata 19 6002 ÅLESUND 62.4753, 6.1618 201 / 489
Skaregata 20 6002 ÅLESUND 62.4749, 6.1618 201 / 598

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken