Bullaåsen 35
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Bullaåsen 35, 5281 VALESTRANDSFOSSEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Bullaåsen 35, 5281 VALESTRANDSFOSSEN:

  • Postnummer: 5281 VALESTRANDSFOSSEN
  • Gards-/bruksnummer: 137 / 208 i 1253
  • Grunnkrins: 303 VALESTRANDSFOSSEN
  • Valkrins: 3 VALESTRAND
  • Kyrkjesogn: 7040605 Hamre
  • Tettstad: Valestrandfossen

Bullaåsen

Bullaåsen er ein veg i Osterøy kommune med 30 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 47.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Bullaåsen 2 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5044, 5.4325 137 / 205
Bullaåsen 4 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5044, 5.4327 137 / 205
Bullaåsen 6 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5043, 5.4319 137 / 206
Bullaåsen 8 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5040, 5.4316 137 / 207
Bullaåsen 12 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5041, 5.4328 137 / 223
Bullaåsen 14 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5041, 5.4329 137 / 223
Bullaåsen 16 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5039, 5.4335 137 / 224
Bullaåsen 18 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5038, 5.4337 137 / 224
Bullaåsen 20 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5037, 5.4334 137 / 225
Bullaåsen 22 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5036, 5.4333 137 / 225
Bullaåsen 24 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5035, 5.4337 137 / 227
Bullaåsen 26 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5035, 5.4336 137 / 227
Bullaåsen 28A 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5032, 5.4341 137 / 229
Bullaåsen 28B 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5032, 5.4343 137 / 229
Bullaåsen 30 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5031, 5.4337 137 / 228
Bullaåsen 32 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5033, 5.4331 137 / 226
Bullaåsen 34 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5037, 5.4326 137 / 222
Bullaåsen 35 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5036, 5.4314 137 / 208
Bullaåsen 36 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5038, 5.4321 137 / 220
Bullaåsen 37 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5034, 5.4318 137 / 209
Bullaåsen 38 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5034, 5.4326 137 / 219
Bullaåsen 39 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5031, 5.4323 137 / 210
Bullaåsen 40 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5031, 5.4331 137 / 218
Bullaåsen 41 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5029, 5.4330 137 / 211
Bullaåsen 42 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5028, 5.4335 137 / 217
Bullaåsen 43 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5028, 5.4328 137 / 211
Bullaåsen 44 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5026, 5.4337 137 / 216
Bullaåsen 45 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5024, 5.4331 137 / 212
Bullaåsen 46 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5022, 5.4339 137 / 215
Bullaåsen 47 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5025, 5.4333 137 / 212

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken