Neset 22
5650 TYSSE

Neset 22, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Neset 22, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 24 / 141 i 1242
  • Grunnkrins: 104 STEINSLAND
  • Valkrins: 3 GJERDE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad: Haga

Neset

Neset er ein veg i Samnanger kommune med 10 ulike adresser.
Husnummer frå 14 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Neset 14 5650 TYSSE 60.3932, 5.7665 24 / 144
Neset 15 5650 TYSSE 60.3941, 5.7666 24 / 150
Neset 16 5650 TYSSE 60.3934, 5.7664 24 / 132
Neset 17 5650 TYSSE 60.3943, 5.7668 24 / 151
Neset 18 5650 TYSSE 60.3937, 5.7664 24 / 159
Neset 19 5650 TYSSE 60.3949, 5.7659 24 / 309
Neset 20 5650 TYSSE 60.3939, 5.7663 24 / 147
Neset 21 5650 TYSSE 60.3946, 5.7657 24 / 153
Neset 22 5650 TYSSE 60.3942, 5.7659 24 / 141
Neset 24 5650 TYSSE 60.3939, 5.7658 24 / 152

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken