Oppheimjordet 36
3801 BØ I TELEMARK

Oppheimjordet 36, 3801 BØ I TELEMARK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Oppheimjordet 36, 3801 BØ I TELEMARK:

  • Postnummer: 3801 BØ I TELEMARK
  • Gards-/bruksnummer: 51 / 457 i 0821
  • Grunnkrins: 205 BREISÅS 1
  • Valkrins: 1 BØ
  • Kyrkjesogn: 5140601 Bø
  • Tettstad:

Oppheimjordet

Oppheimjordet er ein veg i Bø kommune med 41 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 38.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Oppheimjordet 1 3801 BØ I TELEMARK 59.4079, 9.0728 51 / 459
Oppheimjordet 2 3801 BØ I TELEMARK 59.4079, 9.0718 51 / 390
Oppheimjordet 3 3801 BØ I TELEMARK 59.4077, 9.0725 51 / 460
Oppheimjordet 4 3801 BØ I TELEMARK 59.4083, 9.0722 51 / 430
Oppheimjordet 5 3801 BØ I TELEMARK 59.4076, 9.0729 51 / 461
Oppheimjordet 6 3801 BØ I TELEMARK 59.4084, 9.0730 51 / 463
Oppheimjordet 7 3801 BØ I TELEMARK 59.4074, 9.0734 51 / 462
Oppheimjordet 8 3801 BØ I TELEMARK 59.4082, 9.0733 51 / 464
Oppheimjordet 9 3801 BØ I TELEMARK 59.4074, 9.0738 51 / 453
Oppheimjordet 10A 3801 BØ I TELEMARK 59.4084, 9.0738 51 / 475
Oppheimjordet 10B 3801 BØ I TELEMARK 59.4084, 9.0738 51 / 475
Oppheimjordet 10C 3801 BØ I TELEMARK 59.4084, 9.0740 51 / 475
Oppheimjordet 10D 3801 BØ I TELEMARK 59.4085, 9.0740 51 / 475
Oppheimjordet 11 3801 BØ I TELEMARK 59.4073, 9.0744 51 / 452
Oppheimjordet 12A 3801 BØ I TELEMARK 59.4084, 9.0743 51 / 475
Oppheimjordet 12B 3801 BØ I TELEMARK 59.4084, 9.0743 51 / 475
Oppheimjordet 12C 3801 BØ I TELEMARK 59.4084, 9.0744 51 / 475
Oppheimjordet 12D 3801 BØ I TELEMARK 59.4085, 9.0744 51 / 475
Oppheimjordet 13 3801 BØ I TELEMARK 59.4074, 9.0749 51 / 451
Oppheimjordet 14A 3801 BØ I TELEMARK 59.4084, 9.0748 51 / 475
Oppheimjordet 14B 3801 BØ I TELEMARK 59.4084, 9.0748 51 / 475
Oppheimjordet 14C 3801 BØ I TELEMARK 59.4084, 9.0749 51 / 475
Oppheimjordet 14D 3801 BØ I TELEMARK 59.4084, 9.0749 51 / 475
Oppheimjordet 15 3801 BØ I TELEMARK 59.4075, 9.0753 51 / 450
Oppheimjordet 16A 3801 BØ I TELEMARK 59.4084, 9.0752 51 / 475
Oppheimjordet 16B 3801 BØ I TELEMARK 59.4085, 9.0752 51 / 475
Oppheimjordet 16C 3801 BØ I TELEMARK 59.4084, 9.0753 51 / 475
Oppheimjordet 16D 3801 BØ I TELEMARK 59.4085, 9.0753 51 / 475
Oppheimjordet 18A 3801 BØ I TELEMARK 59.4082, 9.0755 51 / 475
Oppheimjordet 18B 3801 BØ I TELEMARK 59.4081, 9.0755 51 / 475
Oppheimjordet 18C 3801 BØ I TELEMARK 59.4082, 9.0754 51 / 475
Oppheimjordet 18D 3801 BØ I TELEMARK 59.4081, 9.0754 51 / 475
Oppheimjordet 20A 3801 BØ I TELEMARK 59.4081, 9.0750 51 / 475
Oppheimjordet 20B 3801 BØ I TELEMARK 59.4081, 9.0750 51 / 475
Oppheimjordet 20C 3801 BØ I TELEMARK 59.4081, 9.0749 51 / 475
Oppheimjordet 20D 3801 BØ I TELEMARK 59.4081, 9.0749 51 / 475
Oppheimjordet 30 3801 BØ I TELEMARK 59.4078, 9.0736 51 / 454
Oppheimjordet 32 3801 BØ I TELEMARK 59.4077, 9.0739 51 / 455
Oppheimjordet 34 3801 BØ I TELEMARK 59.4077, 9.0745 51 / 456
Oppheimjordet 36 3801 BØ I TELEMARK 59.4079, 9.0750 51 / 457
Oppheimjordet 38 3801 BØ I TELEMARK 59.4079, 9.0755 51 / 458

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken