Sævellvegen 44
5650 TYSSE

Sævellvegen 44, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sævellvegen 44, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 42 / 1 i 1242
  • Grunnkrins: 109 FRØYLANDSDAL
  • Valkrins: 2 TYSSE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad:

Sævellvegen

Sævellvegen er ein veg i Samnanger kommune med 29 ulike adresser.
Husnummer frå 44 til 971.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sævellvegen 44 5650 TYSSE 60.3760, 5.7824 42 / 1
Sævellvegen 52 5650 TYSSE 60.3755, 5.7866 42 / 2
Sævellvegen 509 5650 TYSSE 60.3676, 5.7016 44 / 2
Sævellvegen 535 5650 TYSSE 60.3689, 5.6992 44 / 8
Sævellvegen 538 5650 TYSSE 60.3665, 5.6988 44 / 3
Sævellvegen 539 5650 TYSSE 60.3686, 5.6999 44 / 27
Sævellvegen 545 5650 TYSSE 60.3682, 5.6983 44 / 6
Sævellvegen 556 5650 TYSSE 60.3662, 5.6954 44 / 23
Sævellvegen 564 5650 TYSSE 60.3657, 5.6953 44 / 39
Sævellvegen 568 5650 TYSSE 60.3655, 5.6956 44 / 4
Sævellvegen 572 5650 TYSSE 60.3650, 5.6950 44 / 36
Sævellvegen 588 5650 TYSSE 60.3646, 5.6973 44 / 41
Sævellvegen 728 5650 TYSSE 60.3552, 5.6966 45 / 9
Sævellvegen 736 5650 TYSSE 60.3567, 5.6985 45 / 11
Sævellvegen 771 5650 TYSSE 60.3477, 5.6889 45 / 22
Sævellvegen 775 5650 TYSSE 60.3471, 5.6891 45 / 36
Sævellvegen 777 5650 TYSSE 60.3470, 5.6900 45 / 41
Sævellvegen 781 5650 TYSSE 60.3466, 5.6890 45 / 62
Sævellvegen 785 5650 TYSSE 60.3469, 5.6906 45 / 5
Sævellvegen 791 5650 TYSSE 60.3460, 5.6910 45 / 5
Sævellvegen 896 5650 TYSSE 60.3386, 5.6930 47 / 8
Sævellvegen 898 5650 TYSSE 60.3388, 5.6943 47 / 5
Sævellvegen 900 5650 TYSSE 60.3396, 5.6938 47 / 7
Sævellvegen 910 5650 TYSSE 60.3360, 5.6917 47 / 3
Sævellvegen 922 5650 TYSSE 60.3338, 5.6915 47 / 4
Sævellvegen 932 5650 TYSSE 60.3321, 5.6917 47 / 1
Sævellvegen 950 5650 TYSSE 60.3301, 5.6933 47 / 1
Sævellvegen 960 5650 TYSSE 60.3328, 5.6913 47 / 2
Sævellvegen 971 5650 TYSSE 60.3310, 5.6879 47 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken