Haukanesvegen 205
5650 TYSSE

Haukanesvegen 205, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Haukanesvegen 205, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 23 / 23 i 1242
  • Grunnkrins: 103 NORDBYGDA
  • Valkrins: 1 NORDBYGDA
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad: Haga

Haukanesvegen

Haukanesvegen er ein veg i Samnanger kommune med 39 ulike adresser.
Husnummer frå 40 til 282.

Adressene i Haukanesvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Haukanesvegen 40 5652 ÅRLAND 60.4009, 5.7376 22 / 30
Haukanesvegen 42 5652 ÅRLAND 60.4009, 5.7382 22 / 15
Haukanesvegen 72 5652 ÅRLAND 60.4000, 5.7419 22 / 6
Haukanesvegen 77 5652 ÅRLAND 60.3998, 5.7428 22 / 4
Haukanesvegen 80 5652 ÅRLAND 60.4015, 5.7434 22 / 1
Haukanesvegen 82 5652 ÅRLAND 60.4009, 5.7434 22 / 1
Haukanesvegen 86 5652 ÅRLAND 60.3999, 5.7438 22 / 7
Haukanesvegen 90 5652 ÅRLAND 60.3994, 5.7445 22 / 10
Haukanesvegen 91 5652 ÅRLAND 60.3982, 5.7451 23 / 28
Haukanesvegen 120 5652 ÅRLAND 60.3963, 5.7487 23 / 32
Haukanesvegen 122 5652 ÅRLAND 60.3961, 5.7482 23 / 33
Haukanesvegen 125 5652 ÅRLAND 60.3953, 5.7468 23 / 14
Haukanesvegen 129 5652 ÅRLAND 60.3957, 5.7477 23 / 18
Haukanesvegen 150 5652 ÅRLAND 60.3981, 5.7506 23 / 7
Haukanesvegen 195 5652 ÅRLAND 60.3984, 5.7534 23 / 26
Haukanesvegen 197 5652 ÅRLAND 60.3982, 5.7535 23 / 15
Haukanesvegen 205 5650 TYSSE 60.4004, 5.7541 23 / 23
Haukanesvegen 209 5650 TYSSE 60.4007, 5.7549 23 / 4
Haukanesvegen 215 5650 TYSSE 60.4001, 5.7559 24 / 9
Haukanesvegen 217 5650 TYSSE 60.4001, 5.7554 24 / 9
Haukanesvegen 219 5650 TYSSE 60.4000, 5.7557 24 / 9
Haukanesvegen 221 5650 TYSSE 60.3999, 5.7563 24 / 59
Haukanesvegen 227 5650 TYSSE 60.3997, 5.7573 24 / 155
Haukanesvegen 229 5650 TYSSE 60.3994, 5.7577 24 / 160
Haukanesvegen 233 5650 TYSSE 60.3991, 5.7579 24 / 66
Haukanesvegen 234 5650 TYSSE 60.3989, 5.7588 24 / 43
Haukanesvegen 235 5650 TYSSE 60.3989, 5.7576 24 / 181
Haukanesvegen 237 5650 TYSSE 60.3984, 5.7586 24 / 289
Haukanesvegen 239 5650 TYSSE 60.3982, 5.7588 24 / 36
Haukanesvegen 241 5650 TYSSE 60.3982, 5.7588 24 / 36
Haukanesvegen 243 5650 TYSSE 60.3980, 5.7590 24 / 36
Haukanesvegen 245 5650 TYSSE 60.3980, 5.7590 24 / 36
Haukanesvegen 247 5650 TYSSE 60.3979, 5.7591 24 / 36
Haukanesvegen 256 5650 TYSSE 60.3969, 5.7613 24 / 40
Haukanesvegen 258 5650 TYSSE 60.3968, 5.7618 24 / 26
Haukanesvegen 260 5650 TYSSE 60.3966, 5.7620 24 / 295
Haukanesvegen 262 5650 TYSSE 60.3964, 5.7624 24 / 95
Haukanesvegen 280 5650 TYSSE 60.3956, 5.7638 24 / 18
Haukanesvegen 282 5650 TYSSE 60.3953, 5.7644 24 / 53

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken