Rukarvegen 28
3811 HØRTE

Rukarvegen 28, 3811 HØRTE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Rukarvegen 28, 3811 HØRTE:

  • Postnummer: 3811 HØRTE
  • Gards-/bruksnummer: 86 / 145 i 0822
  • Grunnkrins: 201 SÆTERSBØ
  • Valkrins: 5 HØRTE
  • Kyrkjesogn: 5140903 Sauhead og Nes
  • Tettstad:

Rukarvegen

Rukarvegen er ein veg i Sauherad kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 201.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Rukarvegen 4 3811 HØRTE 59.4226, 9.1383 86 / 98
Rukarvegen 5 3811 HØRTE 59.4230, 9.1383 86 / 24
Rukarvegen 6 3811 HØRTE 59.4228, 9.1374 86 / 100
Rukarvegen 8 3811 HØRTE 59.4225, 9.1372 86 / 127
Rukarvegen 12 3811 HØRTE 59.4225, 9.1365 86 / 91
Rukarvegen 14 3811 HØRTE 59.4228, 9.1366 86 / 94
Rukarvegen 16 3811 HØRTE 59.4230, 9.1366 86 / 95
Rukarvegen 20 3811 HØRTE 59.4236, 9.1356 86 / 97
Rukarvegen 22 3811 HØRTE 59.4238, 9.1364 86 / 41
Rukarvegen 24 3811 HØRTE 59.4231, 9.1372 86 / 142
Rukarvegen 26A 3811 HØRTE 59.4234, 9.1368 86 / 150
Rukarvegen 26B 3811 HØRTE 59.4236, 9.1369 86 / 144
Rukarvegen 28 3811 HØRTE 59.4238, 9.1368 86 / 145
Rukarvegen 31 3811 HØRTE 59.4244, 9.1358 86 / 28
Rukarvegen 47 3811 HØRTE 59.4257, 9.1351 86 / 19
Rukarvegen 57 3811 HØRTE 59.4268, 9.1357 86 / 107
Rukarvegen 59 3811 HØRTE 59.4270, 9.1356 86 / 109
Rukarvegen 60 3811 HØRTE 59.4266, 9.1343 86 / 49
Rukarvegen 62 3811 HØRTE 59.4270, 9.1340 86 / 49
Rukarvegen 63 3811 HØRTE 59.4276, 9.1360 86 / 111
Rukarvegen 64 3811 HØRTE 59.4277, 9.1354 86 / 112
Rukarvegen 66 3811 HØRTE 59.4278, 9.1349 86 / 113
Rukarvegen 68 3811 HØRTE 59.4281, 9.1344 86 / 120
Rukarvegen 70 3811 HØRTE 59.4277, 9.1341 86 / 121
Rukarvegen 74 3811 HØRTE 59.4280, 9.1356 86 / 114
Rukarvegen 76 3811 HØRTE 59.4282, 9.1353 86 / 115
Rukarvegen 78 3811 HØRTE 59.4285, 9.1346 86 / 119
Rukarvegen 80 3811 HØRTE 59.4288, 9.1347 86 / 118
Rukarvegen 82 3811 HØRTE 59.4285, 9.1360 86 / 116
Rukarvegen 84 3811 HØRTE 59.4287, 9.1357 86 / 117
Rukarvegen 201 3811 HØRTE 59.4338, 9.1392 86 / 14

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken