Havikveien 643
3534 SOKNA

Havikveien 643, 3534 SOKNA er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Havikveien 643, 3534 SOKNA:

  • Postnummer: 3534 SOKNA
  • Gards-/bruksnummer: 158 / 50 i 0605
  • Grunnkrins: 701 HAVIK
  • Valkrins: 1 SOKNA
  • Kyrkjesogn: 4070203 Lunder
  • Tettstad:

Havikveien

Havikveien er ein veg i Ringerike kommune med 85 ulike adresser.
Husnummer frå 41 til 1124.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Havikveien 41 3534 SOKNA 60.2730, 9.7921 151 / 1
Havikveien 66 3534 SOKNA 60.2720, 9.7983 151 / 1
Havikveien 77 3534 SOKNA 60.2710, 9.7976 157 / 19
Havikveien 112 3534 SOKNA 60.2682, 9.8023 157 / 23
Havikveien 120 3534 SOKNA 60.2678, 9.8040 157 / 13
Havikveien 124 3534 SOKNA 60.2673, 9.8062 157 / 12
Havikveien 130 3534 SOKNA 60.2640, 9.8123 157 / 7
Havikveien 136 3534 SOKNA 60.2649, 9.8076 157 / 25
Havikveien 138 3534 SOKNA 60.2674, 9.7998 157 / 29
Havikveien 140 3534 SOKNA 60.2667, 9.7990 157 / 20
Havikveien 142 3534 SOKNA 60.2662, 9.7982 157 / 1
Havikveien 170 3534 SOKNA 60.2645, 9.8036 157 / 24
Havikveien 174 3534 SOKNA 60.2637, 9.8018 157 / 28
Havikveien 219 3534 SOKNA 60.2674, 9.7831 156 / 3
Havikveien 221 3534 SOKNA 60.2675, 9.7823 156 / 3
Havikveien 231 3534 SOKNA 60.2721, 9.7716 155 / 10
Havikveien 233 3534 SOKNA 60.2716, 9.7709 155 / 2
Havikveien 235 3534 SOKNA 60.2722, 9.7696 155 / 8
Havikveien 237 3534 SOKNA 60.2707, 9.7704 155 / 11
Havikveien 242 3534 SOKNA 60.2620, 9.8076 157 / 21
Havikveien 246 3534 SOKNA 60.2612, 9.8086 157 / 14
Havikveien 248 3534 SOKNA 60.2602, 9.8105 157 / 17
Havikveien 250 3534 SOKNA 60.2606, 9.8073 157 / 26
Havikveien 289 3534 SOKNA 60.2639, 9.7797 156 / 10
Havikveien 367 3534 SOKNA 60.2580, 9.7860 156 / 15
Havikveien 371 3534 SOKNA 60.2589, 9.7823 156 / 14
Havikveien 373 3534 SOKNA 60.2594, 9.7836 156 / 12
Havikveien 377 3534 SOKNA 60.2595, 9.7811 156 / 1
Havikveien 379 3534 SOKNA 60.2598, 9.7809 156 / 8
Havikveien 380 3534 SOKNA 60.2541, 9.7988 158 / 58
Havikveien 381 3534 SOKNA 60.2602, 9.7801 156 / 11
Havikveien 387 3534 SOKNA 60.2614, 9.7779 156 / 6
Havikveien 390 3534 SOKNA 60.2544, 9.7884 158 / 56
Havikveien 392 3534 SOKNA 60.2538, 9.7892 158 / 10
Havikveien 395 3534 SOKNA 60.2578, 9.7848 156 / 13
Havikveien 396 3534 SOKNA 60.2523, 9.7891 158 / 4
Havikveien 398 3534 SOKNA 60.2517, 9.7895 158 / 3
Havikveien 400 3534 SOKNA 60.2510, 9.7910 158 / 57
Havikveien 401 3534 SOKNA 60.2553, 9.7854 156 / 9
Havikveien 404 3534 SOKNA 60.2500, 9.7899 158 / 14
Havikveien 408 3534 SOKNA 60.2518, 9.7880 158 / 60
Havikveien 410 3534 SOKNA 60.2526, 9.7870 158 / 53
Havikveien 476 3534 SOKNA 60.2509, 9.7824 158 / 5
Havikveien 546 3534 SOKNA 60.2470, 9.7850 158 / 12
Havikveien 562 3534 SOKNA 60.2468, 9.7820 158 / 9
Havikveien 599 3534 SOKNA 60.2496, 9.7783 158 / 42
Havikveien 604 3534 SOKNA 60.2494, 9.7768 158 / 33
Havikveien 608 3534 SOKNA 60.2495, 9.7759 158 / 31
Havikveien 610 3534 SOKNA 60.2492, 9.7757 158 / 19
Havikveien 611 3534 SOKNA 60.2501, 9.7771 158 / 1
Havikveien 612 3534 SOKNA 60.2491, 9.7750 158 / 20
Havikveien 613 3534 SOKNA 60.2502, 9.7773 158 / 1
Havikveien 614 3534 SOKNA 60.2492, 9.7744 158 / 18
Havikveien 615 3534 SOKNA 60.2503, 9.7782 158 / 44
Havikveien 617 3534 SOKNA 60.2507, 9.7784 158 / 21
Havikveien 619 3534 SOKNA 60.2512, 9.7771 158 / 16
Havikveien 625 3534 SOKNA 60.2505, 9.7757 158 / 43
Havikveien 629 3534 SOKNA 60.2501, 9.7727 158 / 41
Havikveien 637 3534 SOKNA 60.2492, 9.7719 158 / 38
Havikveien 640 3534 SOKNA 60.2490, 9.7731 158 / 25
Havikveien 643 3534 SOKNA 60.2488, 9.7720 158 / 50
Havikveien 648 3534 SOKNA 60.2483, 9.7722 158 / 46
Havikveien 650 3534 SOKNA 60.2480, 9.7723 158 / 23
Havikveien 654 3534 SOKNA 60.2477, 9.7719 158 / 22
Havikveien 679 3534 SOKNA 60.2457, 9.7709 158 / 27
Havikveien 692 3534 SOKNA 60.2445, 9.7728 158 / 29
Havikveien 694 3534 SOKNA 60.2441, 9.7724 158 / 24
Havikveien 696 3534 SOKNA 60.2443, 9.7712 158 / 30
Havikveien 705 3534 SOKNA 60.2445, 9.7695 158 / 49
Havikveien 731 3534 SOKNA 60.2437, 9.7680 314 / 3
Havikveien 735 3534 SOKNA 60.2433, 9.7673 314 / 6
Havikveien 796 3534 SOKNA 60.2387, 9.7698 160 / 6
Havikveien 806 3534 SOKNA 60.2380, 9.7708 160 / 22
Havikveien 818 3534 SOKNA 60.2370, 9.7727 160 / 7
Havikveien 826 3534 SOKNA 60.2361, 9.7710 160 / 11
Havikveien 842 3534 SOKNA 60.2345, 9.7714 160 / 16
Havikveien 942 3534 SOKNA 60.2274, 9.7735 160 / 2
Havikveien 1075 3534 SOKNA 60.2155, 9.7785 160 / 15
Havikveien 1077 3534 SOKNA 60.2159, 9.7779 160 / 3
Havikveien 1081 3534 SOKNA 60.2163, 9.7758 160 / 3
Havikveien 1085 3534 SOKNA 60.2153, 9.7774 160 / 3
Havikveien 1091 3534 SOKNA 60.2159, 9.7799 160 / 10
Havikveien 1093 3534 SOKNA 60.2163, 9.7797 160 / 9
Havikveien 1104 3534 SOKNA 60.2103, 9.7896 160 / 13
Havikveien 1124 3534 SOKNA 60.2135, 9.7822 160 / 23

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken