Loftåsvegen 46
5281 VALESTRANDSFOSSEN

Loftåsvegen 46, 5281 VALESTRANDSFOSSEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Loftåsvegen 46, 5281 VALESTRANDSFOSSEN:

  • Postnummer: 5281 VALESTRANDSFOSSEN
  • Gards-/bruksnummer: 1 / 39 i 1253
  • Grunnkrins: 208 HAUGE
  • Valkrins: 1 HAUGE
  • Kyrkjesogn: 7040603 Gjerstad
  • Tettstad: Haugo

Loftåsvegen

Loftåsvegen er ein veg i Osterøy kommune med 31 ulike adresser.
Husnummer frå 18 til 131.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Loftåsvegen 18 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5138, 5.4461 1 / 15
Loftåsvegen 23 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5142, 5.4442 1 / 8
Loftåsvegen 24 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5129, 5.4464 1 / 13
Loftåsvegen 26 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5125, 5.4470 1 / 9
Loftåsvegen 28 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5114, 5.4473 1 / 3
Loftåsvegen 30 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5123, 5.4466 1 / 14
Loftåsvegen 31 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5135, 5.4450 1 / 4
Loftåsvegen 33 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5133, 5.4446 1 / 38
Loftåsvegen 35 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5133, 5.4447 1 / 38
Loftåsvegen 40 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5125, 5.4461 1 / 39
Loftåsvegen 42 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5126, 5.4459 1 / 39
Loftåsvegen 44 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5126, 5.4458 1 / 39
Loftåsvegen 45 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5118, 5.4456 1 / 2
Loftåsvegen 46 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5127, 5.4456 1 / 39
Loftåsvegen 48 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5127, 5.4455 1 / 39
Loftåsvegen 50 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5128, 5.4452 1 / 39
Loftåsvegen 52 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5127, 5.4452 1 / 39
Loftåsvegen 54 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5126, 5.4454 1 / 39
Loftåsvegen 56 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5126, 5.4455 1 / 39
Loftåsvegen 58 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5125, 5.4457 1 / 39
Loftåsvegen 60 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5125, 5.4458 1 / 39
Loftåsvegen 62 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5125, 5.4460 1 / 39
Loftåsvegen 89 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5094, 5.4509 1 / 58
Loftåsvegen 91 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5094, 5.4508 1 / 58
Loftåsvegen 93 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5094, 5.4508 1 / 58
Loftåsvegen 95 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5094, 5.4507 1 / 58
Loftåsvegen 97 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5095, 5.4506 1 / 58
Loftåsvegen 99 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5095, 5.4505 1 / 58
Loftåsvegen 105 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5078, 5.4505 1 / 94
Loftåsvegen 109 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5070, 5.4510 1 / 104
Loftåsvegen 131 5281 VALESTRANDSFOSSEN 60.5065, 5.4519 1 / 101

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken