Langenga 3
2385 BRUMUNDDAL

Langenga 3, 2385 BRUMUNDDAL er ei adresse i Ringsaker.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Langenga 3, 2385 BRUMUNDDAL:

  • Postnummer: 2385 BRUMUNDDAL
  • Gards-/bruksnummer: 32 / 232 i 0412 Ringsaker
  • Grunnkrins: 407 AANNERUD
  • Valkrins: 4 FAGERLUND
  • Kyrkjesogn: 3110101 Brumunddal/Veldre
  • Tettstad: Brumunddal

Langenga

Langenga er ein veg i Ringsaker kommune med 32 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 25.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Langenga 1A 2385 BRUMUNDDAL 60.8955, 10.9406 32 / 527
Langenga 1B 2385 BRUMUNDDAL 60.8955, 10.9407 32 / 527
Langenga 1C 2385 BRUMUNDDAL 60.8954, 10.9407 32 / 527
Langenga 1D 2385 BRUMUNDDAL 60.8954, 10.9408 32 / 527
Langenga 1E 2385 BRUMUNDDAL 60.8956, 10.9413 32 / 527
Langenga 1F 2385 BRUMUNDDAL 60.8957, 10.9414 32 / 527
Langenga 1G 2385 BRUMUNDDAL 60.8956, 10.9413 32 / 527
Langenga 1H 2385 BRUMUNDDAL 60.8956, 10.9415 32 / 527
Langenga 1I 2385 BRUMUNDDAL 60.8954, 10.9413 32 / 527
Langenga 1J 2385 BRUMUNDDAL 60.8955, 10.9414 32 / 527
Langenga 1K 2385 BRUMUNDDAL 60.8954, 10.9414 32 / 527
Langenga 1L 2385 BRUMUNDDAL 60.8954, 10.9415 32 / 527
Langenga 2A 2385 BRUMUNDDAL 60.8958, 10.9399 32 / 254
Langenga 2B 2385 BRUMUNDDAL 60.8958, 10.9398 32 / 253
Langenga 2C 2385 BRUMUNDDAL 60.8958, 10.9397 32 / 252
Langenga 3 2385 BRUMUNDDAL 60.8960, 10.9409 32 / 232
Langenga 4 2385 BRUMUNDDAL 60.8961, 10.9395 32 / 167
Langenga 5 2385 BRUMUNDDAL 60.8962, 10.9407 32 / 234
Langenga 6 2385 BRUMUNDDAL 60.8965, 10.9395 32 / 169
Langenga 7 2385 BRUMUNDDAL 60.8965, 10.9406 32 / 230
Langenga 8 2385 BRUMUNDDAL 60.8968, 10.9393 32 / 171
Langenga 9 2385 BRUMUNDDAL 60.8967, 10.9404 32 / 243
Langenga 10 2385 BRUMUNDDAL 60.8972, 10.9390 32 / 173
Langenga 11 2385 BRUMUNDDAL 60.8970, 10.9402 32 / 227
Langenga 12 2385 BRUMUNDDAL 60.8975, 10.9385 32 / 174
Langenga 13A 2385 BRUMUNDDAL 60.8971, 10.9399 32 / 559
Langenga 13B 2385 BRUMUNDDAL 60.8972, 10.9397 32 / 560
Langenga 17 2385 BRUMUNDDAL 60.8976, 10.9393 32 / 436
Langenga 19 2385 BRUMUNDDAL 60.8977, 10.9389 32 / 264
Langenga 21 2385 BRUMUNDDAL 60.8979, 1,000.0000 32 / 208
Langenga 23 2385 BRUMUNDDAL 60.8983, 10.9389 32 / 263
Langenga 25 2385 BRUMUNDDAL 60.8981, 10.9386 32 / 204

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken