Kaldbekkhagan 22
2386 BRUMUNDDAL

Kaldbekkhagan 22, 2386 BRUMUNDDAL er ei adresse i Ringsaker.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kaldbekkhagan 22, 2386 BRUMUNDDAL:

  • Postnummer: 2386 BRUMUNDDAL
  • Gards-/bruksnummer: 30 / 93 i 0412 Ringsaker
  • Grunnkrins: 409 MINKA
  • Valkrins: 4 FAGERLUND
  • Kyrkjesogn: 3110101 Brumunddal/Veldre
  • Tettstad: Brumunddal

Kaldbekkhagan

Kaldbekkhagan er ein veg i Ringsaker kommune med 27 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 28.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kaldbekkhagan 1 2386 BRUMUNDDAL 60.8964, 10.9519 31 / 55
Kaldbekkhagan 2 2386 BRUMUNDDAL 60.8961, 10.9513 31 / 41
Kaldbekkhagan 3 2386 BRUMUNDDAL 60.8966, 10.9517 30 / 40
Kaldbekkhagan 4A 2386 BRUMUNDDAL 60.8968, 10.9501 30 / 11
Kaldbekkhagan 4B 2386 BRUMUNDDAL 60.8968, 10.9499 30 / 11
Kaldbekkhagan 4C 2386 BRUMUNDDAL 60.8968, 10.9489 30 / 11
Kaldbekkhagan 4D 2386 BRUMUNDDAL 60.8971, 10.9492 30 / 11
Kaldbekkhagan 5 2386 BRUMUNDDAL 60.8969, 10.9515 30 / 41
Kaldbekkhagan 7 2386 BRUMUNDDAL 60.8970, 10.9513 30 / 42
Kaldbekkhagan 8 2386 BRUMUNDDAL 60.8972, 10.9499 30 / 51
Kaldbekkhagan 9 2386 BRUMUNDDAL 60.8973, 10.9511 30 / 43
Kaldbekkhagan 10 2386 BRUMUNDDAL 60.8974, 10.9500 30 / 50
Kaldbekkhagan 11 2386 BRUMUNDDAL 60.8975, 10.9506 30 / 44
Kaldbekkhagan 12 2386 BRUMUNDDAL 60.8974, 10.9495 30 / 49
Kaldbekkhagan 13 2386 BRUMUNDDAL 60.8977, 10.9502 30 / 45
Kaldbekkhagan 14 2386 BRUMUNDDAL 60.8976, 10.9494 30 / 48
Kaldbekkhagan 15 2386 BRUMUNDDAL 60.8978, 10.9500 30 / 46
Kaldbekkhagan 16 2386 BRUMUNDDAL 60.8979, 10.9492 30 / 94
Kaldbekkhagan 17 2386 BRUMUNDDAL 60.8980, 10.9499 30 / 47
Kaldbekkhagan 18 2386 BRUMUNDDAL 60.8978, 10.9494 30 / 94
Kaldbekkhagan 19 2386 BRUMUNDDAL 60.8982, 10.9494 30 / 102
Kaldbekkhagan 21 2386 BRUMUNDDAL 60.8983, 10.9489 30 / 101
Kaldbekkhagan 22 2386 BRUMUNDDAL 60.8977, 10.9487 30 / 93
Kaldbekkhagan 23 2386 BRUMUNDDAL 60.8984, 10.9486 30 / 100
Kaldbekkhagan 24 2386 BRUMUNDDAL 60.8980, 10.9483 30 / 97
Kaldbekkhagan 26 2386 BRUMUNDDAL 60.8982, 10.9483 30 / 98
Kaldbekkhagan 28 2386 BRUMUNDDAL 60.8982, 10.9483 30 / 99

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken