Vikervegen 507
2110 SLÅSTAD

Vikervegen 507, 2110 SLÅSTAD er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vikervegen 507, 2110 SLÅSTAD:

  • Postnummer: 2110 SLÅSTAD
  • Gards-/bruksnummer: 30 / 16 i 0419
  • Grunnkrins: 302 NORDSET
  • Valkrins: 1 Slåstad
  • Kyrkjesogn: 3120401 Strøm
  • Tettstad:

Vikervegen

Vikervegen er ein veg i Sør-Odal kommune med 82 ulike adresser.
Husnummer frå 61 til 763.

Adressene i Vikervegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vikervegen 61 2100 SKARNES 60.3007, 11.6740 98 / 24
Vikervegen 63 2100 SKARNES 60.2988, 11.6748 98 / 71
Vikervegen 65 2100 SKARNES 60.2982, 11.6752 98 / 1
Vikervegen 67 2100 SKARNES 60.2994, 11.6750 98 / 77
Vikervegen 81 2100 SKARNES 60.3021, 11.6761 98 / 31
Vikervegen 82 2100 SKARNES 60.3025, 11.6757 98 / 72
Vikervegen 93 2100 SKARNES 60.3032, 11.6773 98 / 54
Vikervegen 108 2100 SKARNES 60.3047, 11.6770 98 / 11
Vikervegen 109 2100 SKARNES 60.3039, 11.6786 98 / 74
Vikervegen 111 2100 SKARNES 60.3041, 11.6796 98 / 73
Vikervegen 122 2100 SKARNES 60.3053, 11.6799 98 / 30
Vikervegen 126 2100 SKARNES 60.3060, 11.6776 97 / 14
Vikervegen 134 2100 SKARNES 60.3063, 11.6813 97 / 16
Vikervegen 136 2100 SKARNES 60.3064, 11.6818 97 / 17
Vikervegen 141 2100 SKARNES 60.3062, 11.6825 98 / 9
Vikervegen 142 2100 SKARNES 60.3069, 11.6824 97 / 5
Vikervegen 144 2100 SKARNES 60.3098, 11.6824 96 / 11
Vikervegen 156 2100 SKARNES 60.3075, 11.6852 97 / 10
Vikervegen 158 2100 SKARNES 60.3073, 11.6859 97 / 10
Vikervegen 163 2100 SKARNES 60.3066, 11.6875 98 / 4
Vikervegen 227 2100 SKARNES 60.3067, 11.6983 98 / 13
Vikervegen 230 2100 SKARNES 60.3080, 11.6981 96 / 8
Vikervegen 232 2100 SKARNES 60.3084, 11.6984 96 / 7
Vikervegen 246 2100 SKARNES 60.3079, 11.7009 96 / 9
Vikervegen 248 2100 SKARNES 60.3075, 11.7016 98 / 16
Vikervegen 258 2100 SKARNES 60.3070, 11.7037 98 / 19
Vikervegen 261 2100 SKARNES 60.3061, 11.7037 98 / 83
Vikervegen 274 2100 SKARNES 60.3053, 11.7052 98 / 23
Vikervegen 282 2100 SKARNES 60.3045, 11.7067 98 / 38
Vikervegen 296 2100 SKARNES 60.3039, 11.7076 98 / 21
Vikervegen 298 2100 SKARNES 60.3031, 11.7074 98 / 20
Vikervegen 306 2100 SKARNES 60.3024, 11.7069 98 / 90
Vikervegen 307 2100 SKARNES 60.3023, 11.7057 98 / 47
Vikervegen 310 2100 SKARNES 60.3026, 11.7085 98 / 36
Vikervegen 311 2100 SKARNES 60.3018, 11.7051 98 / 56
Vikervegen 312 2100 SKARNES 60.3017, 11.7077 98 / 34
Vikervegen 313 2100 SKARNES 60.3020, 11.7046 98 / 66
Vikervegen 315 2100 SKARNES 60.3026, 11.7049 98 / 25
Vikervegen 316 2100 SKARNES 60.3016, 1,000.0000 98 / 35
Vikervegen 317 2100 SKARNES 60.3028, 11.7025 98 / 2
Vikervegen 340 2100 SKARNES 60.2995, 11.7079 98 / 3
Vikervegen 355 2110 SLÅSTAD 60.2969, 11.7104 39 / 31
Vikervegen 406 2110 SLÅSTAD 60.2964, 11.7140 31 / 17
Vikervegen 446 2110 SLÅSTAD 60.2940, 11.7216 31 / 23
Vikervegen 447 2110 SLÅSTAD 60.2930, 11.7216 31 / 42
Vikervegen 448 2110 SLÅSTAD 60.2942, 11.7221 31 / 24
Vikervegen 449 2110 SLÅSTAD 60.2932, 11.7213 31 / 31
Vikervegen 450 2110 SLÅSTAD 60.2943, 11.7233 31 / 14
Vikervegen 451 2110 SLÅSTAD 60.2935, 11.7212 31 / 22
Vikervegen 452 2110 SLÅSTAD 60.2938, 11.7227 31 / 33
Vikervegen 455 2110 SLÅSTAD 60.2935, 11.7207 31 / 37
Vikervegen 461 2110 SLÅSTAD 60.2928, 11.7214 31 / 30
Vikervegen 463 2110 SLÅSTAD 60.2894, 11.7257 31 / 11
Vikervegen 465 2110 SLÅSTAD 60.2907, 11.7255 31 / 46
Vikervegen 467 2110 SLÅSTAD 60.2930, 11.7228 31 / 10
Vikervegen 490 2110 SLÅSTAD 60.2936, 11.7278 30 / 4
Vikervegen 492 2110 SLÅSTAD 60.2938, 11.7287 30 / 4
Vikervegen 494 2110 SLÅSTAD 60.2935, 11.7287 30 / 23
Vikervegen 499 2110 SLÅSTAD 60.2925, 11.7291 30 / 6
Vikervegen 507 2110 SLÅSTAD 60.2920, 11.7277 30 / 16
Vikervegen 509 2110 SLÅSTAD 60.2912, 11.7284 30 / 5
Vikervegen 510 2110 SLÅSTAD 60.2927, 11.7310 30 / 27
Vikervegen 511 2110 SLÅSTAD 60.2921, 11.7310 30 / 28
Vikervegen 524 2110 SLÅSTAD 60.2917, 11.7338 30 / 20
Vikervegen 525 2110 SLÅSTAD 60.2913, 11.7336 30 / 21
Vikervegen 536 2110 SLÅSTAD 60.2913, 11.7357 30 / 15
Vikervegen 544 2110 SLÅSTAD 60.2904, 11.7384 30 / 26
Vikervegen 546 2110 SLÅSTAD 60.2904, 11.7370 30 / 11
Vikervegen 561 2110 SLÅSTAD 60.2892, 11.7381 30 / 1
Vikervegen 563 2110 SLÅSTAD 60.2865, 11.7367 30 / 7
Vikervegen 565 2110 SLÅSTAD 60.2887, 11.7387 30 / 1
Vikervegen 606 2110 SLÅSTAD 60.2885, 11.7468 30 / 2
Vikervegen 615 2110 SLÅSTAD 60.2854, 11.7462 31 / 21
Vikervegen 619 2110 SLÅSTAD 60.2852, 11.7470 31 / 26
Vikervegen 621 2110 SLÅSTAD 60.2860, 11.7469 31 / 47
Vikervegen 641 2110 SLÅSTAD 60.2858, 11.7514 31 / 20
Vikervegen 673 2110 SLÅSTAD 60.2848, 11.7556 28 / 71
Vikervegen 713 2110 SLÅSTAD 60.2832, 11.7622 28 / 199
Vikervegen 737 2110 SLÅSTAD 60.2826, 11.7663 28 / 74
Vikervegen 745 2110 SLÅSTAD 60.2822, 11.7670 28 / 146
Vikervegen 751 2110 SLÅSTAD 60.2818, 11.7676 28 / 112
Vikervegen 763 2110 SLÅSTAD 60.2813, 11.7700 28 / 119

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken