Klokkerudvegen 75
2100 SKARNES

Klokkerudvegen 75, 2100 SKARNES er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Klokkerudvegen 75, 2100 SKARNES:

  • Postnummer: 2100 SKARNES
  • Gards-/bruksnummer: 97 / 13 i 0419
  • Grunnkrins: 204 ÅRSTAD
  • Valkrins: 1 Slåstad
  • Kyrkjesogn: 3120403 Oppstad
  • Tettstad:

Klokkerudvegen

Klokkerudvegen er ein veg i Sør-Odal kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 31 til 195.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Klokkerudvegen 31 2100 SKARNES 60.3093, 11.6881 97 / 12
Klokkerudvegen 36 2100 SKARNES 60.3104, 11.6854 96 / 26
Klokkerudvegen 38 2100 SKARNES 60.3113, 11.6855 96 / 3
Klokkerudvegen 40 2100 SKARNES 60.3117, 11.6865 96 / 27
Klokkerudvegen 42 2100 SKARNES 60.3115, 11.6871 96 / 28
Klokkerudvegen 44 2100 SKARNES 60.3112, 11.6871 97 / 15
Klokkerudvegen 54 2100 SKARNES 60.3118, 11.6881 96 / 2
Klokkerudvegen 56 2100 SKARNES 60.3136, 11.6855 97 / 6
Klokkerudvegen 57 2100 SKARNES 60.3114, 11.6914 96 / 2
Klokkerudvegen 58 2100 SKARNES 60.3124, 11.6875 96 / 4
Klokkerudvegen 75 2100 SKARNES 60.3133, 11.6969 97 / 13
Klokkerudvegen 77 2100 SKARNES 60.3136, 11.6939 97 / 7
Klokkerudvegen 107 2100 SKARNES 60.3149, 11.6936 97 / 24
Klokkerudvegen 117 2100 SKARNES 60.3163, 11.6944 96 / 15
Klokkerudvegen 119 2100 SKARNES 60.3167, 11.6942 96 / 18
Klokkerudvegen 135 2100 SKARNES 60.3174, 11.6958 96 / 16
Klokkerudvegen 151 2100 SKARNES 60.3199, 11.6927 96 / 10
Klokkerudvegen 153 2100 SKARNES 60.3200, 11.6929 96 / 10
Klokkerudvegen 195 2100 SKARNES 60.3225, 11.6957 96 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken