Tveitarås 32
5650 TYSSE

Tveitarås 32, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tveitarås 32, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 28 / 18 i 1242
  • Grunnkrins: 106 TVEIT
  • Valkrins: 2 TYSSE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad:

Tveitarås

Tveitarås er ein veg i Samnanger kommune med 9 ulike adresser.
Husnummer frå 32 til 102.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tveitarås 32 5650 TYSSE 60.3954, 5.7824 28 / 18
Tveitarås 33 5650 TYSSE 60.3962, 5.7836 28 / 15
Tveitarås 34 5650 TYSSE 60.3957, 5.7820 28 / 4
Tveitarås 36 5650 TYSSE 60.3958, 5.7818 28 / 8
Tveitarås 44 5650 TYSSE 60.3965, 5.7833 28 / 5
Tveitarås 51 5650 TYSSE 60.3971, 5.7829 28 / 5
Tveitarås 80 5650 TYSSE 60.3999, 5.7837 28 / 2
Tveitarås 100 5650 TYSSE 60.4015, 5.7841 28 / 1
Tveitarås 102 5650 TYSSE 60.4016, 5.7841 28 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken