Tanumkroken 21
1341 SLEPENDEN

Tanumkroken 21, 1341 SLEPENDEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Tanumkroken 21, 1341 SLEPENDEN:

  • Postnummer: 1341 SLEPENDEN
  • Gards-/bruksnummer: 45 / 193 i 0219
  • Grunnkrins: 1617 SLEPENDEN-TANUM
  • Valkrins: 13 TANUM
  • Kyrkjesogn: 1060801 Tanum
  • Tettstad: Oslo

Tanumkroken

Tanumkroken er ein veg i Bærum kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 21.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Tanumkroken 1 1341 SLEPENDEN 59.8863, 10.4758 45 / 43
Tanumkroken 2 1341 SLEPENDEN 59.8865, 10.4757 45 / 100
Tanumkroken 3 1341 SLEPENDEN 59.8862, 10.4768 45 / 83
Tanumkroken 4 1341 SLEPENDEN 59.8865, 10.4761 45 / 135
Tanumkroken 5 1341 SLEPENDEN 59.8864, 10.4777 45 / 5
Tanumkroken 6 1341 SLEPENDEN 59.8868, 10.4763 45 / 13
Tanumkroken 8 1341 SLEPENDEN 59.8868, 10.4768 45 / 130
Tanumkroken 10 1341 SLEPENDEN 59.8864, 10.4767 45 / 84
Tanumkroken 11 1341 SLEPENDEN 59.8867, 10.4778 45 / 198
Tanumkroken 13 1341 SLEPENDEN 59.8870, 10.4779 45 / 197
Tanumkroken 15 1341 SLEPENDEN 59.8872, 10.4779 45 / 196
Tanumkroken 17 1341 SLEPENDEN 59.8873, 10.4779 45 / 195
Tanumkroken 19 1341 SLEPENDEN 59.8876, 10.4780 45 / 194
Tanumkroken 21 1341 SLEPENDEN 59.8879, 10.4784 45 / 193

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken