Litjvika 10
7114 RÅKVÅG

Litjvika 10, 7114 RÅKVÅG er ei adresse i Indre Fosen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Litjvika 10, 7114 RÅKVÅG:

  • Postnummer: 7114 RÅKVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 172 / 104 i 5054 Indre Fosen
  • Grunnkrins: 102 RÅKVÅG ØST
  • Valkrins: 3 STJØRNA
  • Kyrkjesogn: 9050103 Sør-Stjørna
  • Tettstad:

Litjvika

Litjvika er ein veg i Indre Fosen kommune med 6 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Litjvika 9 7114 RÅKVÅG 63.7765, 10.1074 172 / 101
Litjvika 10 7114 RÅKVÅG 63.7767, 10.1065 172 / 104
Litjvika 12 7114 RÅKVÅG 63.7769, 10.1074 172 / 97
Litjvika 22 7114 RÅKVÅG 63.7776, 10.1084 172 / 99
Litjvika 23 7114 RÅKVÅG 63.7776, 10.1096 172 / 98
Litjvika 24 7114 RÅKVÅG 63.7780, 10.1090 172 / 100

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken