Råkstadlia 27
7114 RÅKVÅG

Råkstadlia 27, 7114 RÅKVÅG er ei adresse i Indre Fosen.

Koordinatar:

Andre opplysningar om Råkstadlia 27, 7114 RÅKVÅG:

  • Postnummer: 7114 RÅKVÅG
  • Gards-/bruksnummer: 172 / 122 i 5054 Indre Fosen
  • Grunnkrins: 102 RÅKVÅG ØST
  • Valkrins: 3 STJØRNA
  • Kyrkjesogn: 9050103 Sør-Stjørna
  • Tettstad:

Råkstadlia

Råkstadlia er ein veg i Indre Fosen kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 16 til 27.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Råkstadlia 16 7114 RÅKVÅG 63.7750, 10.1062 172 / 131
Råkstadlia 18 7114 RÅKVÅG 63.7748, 10.1057 172 / 133
Råkstadlia 25 7114 RÅKVÅG 63.7746, 10.1034 172 / 127
Råkstadlia 27 7114 RÅKVÅG 63.7743, 10.1021 172 / 122

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken