Ådalsbrukvegen 225
2345 ÅDALSBRUK

Ådalsbrukvegen 225, 2345 ÅDALSBRUK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ådalsbrukvegen 225, 2345 ÅDALSBRUK:

  • Postnummer: 2345 ÅDALSBRUK
  • Gards-/bruksnummer: 212 / 2 i 0415
  • Grunnkrins: 110 OLAROA
  • Valkrins: 10 ÅDALSBRUK
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Ådalsbrukvegen

Ådalsbrukvegen er ein veg i Løten kommune med 51 ulike adresser.
Husnummer frå 50 til 398.

Adressene i Ådalsbrukvegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ådalsbrukvegen 50 2340 LØTEN 60.8126, 11.3411 203 / 8
Ådalsbrukvegen 53 2340 LØTEN 60.8133, 11.3365 202 / 2
Ådalsbrukvegen 54 2340 LØTEN 60.8130, 11.3383 203 / 4
Ådalsbrukvegen 81 2340 LØTEN 60.8107, 11.3355 203 / 12
Ådalsbrukvegen 83 2340 LØTEN 60.8106, 11.3351 203 / 12
Ådalsbrukvegen 97 2340 LØTEN 60.8111, 11.3312 205 / 2
Ådalsbrukvegen 99 2340 LØTEN 60.8098, 11.3330 202 / 1
Ådalsbrukvegen 111 2340 LØTEN 60.8085, 11.3331 201 / 7
Ådalsbrukvegen 130 2340 LØTEN 60.8048, 11.3362 201 / 13
Ådalsbrukvegen 132 2340 LØTEN 60.8062, 11.3319 201 / 1
Ådalsbrukvegen 134 2340 LØTEN 60.8060, 11.3310 201 / 1
Ådalsbrukvegen 136 2340 LØTEN 60.8065, 11.3308 201 / 6
Ådalsbrukvegen 165 2340 LØTEN 60.8040, 11.3282 200 / 12
Ådalsbrukvegen 167 2340 LØTEN 60.8041, 11.3280 200 / 12
Ådalsbrukvegen 169 2340 LØTEN 60.8041, 11.3278 200 / 12
Ådalsbrukvegen 181 2340 LØTEN 60.8032, 11.3266 200 / 5
Ådalsbrukvegen 184 2340 LØTEN 60.8007, 11.3289 214 / 28
Ådalsbrukvegen 185 2340 LØTEN 60.8026, 11.3270 200 / 13
Ådalsbrukvegen 186 2340 LØTEN 60.7995, 11.3283 215 / 1
Ådalsbrukvegen 188 2340 LØTEN 60.7996, 11.3286 215 / 1
Ådalsbrukvegen 219 2345 ÅDALSBRUK 60.8000, 11.3228 214 / 1
Ådalsbrukvegen 221 2345 ÅDALSBRUK 60.7999, 11.3225 214 / 1
Ådalsbrukvegen 222 2345 ÅDALSBRUK 60.7961, 11.3239 216 / 1
Ådalsbrukvegen 223 2345 ÅDALSBRUK 60.8002, 11.3215 213 / 1
Ådalsbrukvegen 225 2345 ÅDALSBRUK 60.8003, 11.3169 212 / 2
Ådalsbrukvegen 227 2345 ÅDALSBRUK 60.8025, 11.3221 212 / 1
Ådalsbrukvegen 229 2345 ÅDALSBRUK 60.8024, 11.3218 212 / 1
Ådalsbrukvegen 252 2345 ÅDALSBRUK 60.7980, 11.3196 213 / 14
Ådalsbrukvegen 281 2345 ÅDALSBRUK 60.7987, 11.3135 213 / 16
Ådalsbrukvegen 283 2345 ÅDALSBRUK 60.7985, 11.3130 213 / 15
Ådalsbrukvegen 285 2345 ÅDALSBRUK 60.7984, 11.3125 213 / 19
Ådalsbrukvegen 287 2345 ÅDALSBRUK 60.7981, 11.3132 213 / 17
Ådalsbrukvegen 289 2345 ÅDALSBRUK 60.7980, 11.3133 213 / 17
Ådalsbrukvegen 291 2345 ÅDALSBRUK 60.7980, 11.3126 213 / 18
Ådalsbrukvegen 292 2345 ÅDALSBRUK 60.7974, 11.3125 221 / 35
Ådalsbrukvegen 293 2345 ÅDALSBRUK 60.7981, 11.3115 213 / 4
Ådalsbrukvegen 294 2345 ÅDALSBRUK 60.7969, 11.3122 221 / 28
Ådalsbrukvegen 296 2345 ÅDALSBRUK 60.7971, 11.3116 222 / 8
Ådalsbrukvegen 298 2345 ÅDALSBRUK 60.7972, 11.3117 222 / 8
Ådalsbrukvegen 320 2345 ÅDALSBRUK 60.7963, 11.3095 222 / 45
Ådalsbrukvegen 321 2345 ÅDALSBRUK 60.7965, 11.3085 222 / 40
Ådalsbrukvegen 323 2345 ÅDALSBRUK 60.7964, 11.3085 222 / 40
Ådalsbrukvegen 325 2345 ÅDALSBRUK 60.7961, 11.3083 222 / 42
Ådalsbrukvegen 350 2345 ÅDALSBRUK 60.7935, 11.3085 222 / 46
Ådalsbrukvegen 352 2345 ÅDALSBRUK 60.7932, 11.3087 222 / 78
Ådalsbrukvegen 370 2345 ÅDALSBRUK 60.7919, 11.3091 221 / 15
Ådalsbrukvegen 376 2345 ÅDALSBRUK 60.7916, 11.3084 221 / 14
Ådalsbrukvegen 394 2345 ÅDALSBRUK 60.7900, 11.3066 222 / 28
Ådalsbrukvegen 395 2345 ÅDALSBRUK 60.7900, 11.3055 222 / 71
Ådalsbrukvegen 396 2345 ÅDALSBRUK 60.7898, 11.3073 222 / 56
Ådalsbrukvegen 398 2345 ÅDALSBRUK 60.7896, 11.3066 222 / 13

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken