Løkjavegen 11
2340 LØTEN

Løkjavegen 11, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Løkjavegen 11, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 209 / 4 i 0415
  • Grunnkrins: 108 LØKEN
  • Valkrins: 10 ÅDALSBRUK
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Løkjavegen

Løkjavegen er ein veg i Løten kommune med 22 ulike adresser.
Husnummer frå 11 til 130.

Adressene i Løkjavegen høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Løkjavegen 11 2340 LØTEN 60.8057, 11.2971 209 / 4
Løkjavegen 12 2340 LØTEN 60.8057, 11.3014 209 / 1
Løkjavegen 14 2340 LØTEN 60.8055, 11.3011 209 / 1
Løkjavegen 53 2345 ÅDALSBRUK 60.8029, 11.3042 210 / 1
Løkjavegen 55 2345 ÅDALSBRUK 60.8030, 11.3047 210 / 1
Løkjavegen 71 2345 ÅDALSBRUK 60.8025, 11.3047 211 / 1
Løkjavegen 75 2345 ÅDALSBRUK 60.8014, 11.3044 211 / 6
Løkjavegen 86 2345 ÅDALSBRUK 60.8008, 11.3050 217 / 26
Løkjavegen 105 2345 ÅDALSBRUK 60.7981, 11.3018 217 / 1
Løkjavegen 107 2345 ÅDALSBRUK 60.7984, 11.3014 217 / 1
Løkjavegen 108 2345 ÅDALSBRUK 60.7990, 11.3089 217 / 31
Løkjavegen 110 2345 ÅDALSBRUK 60.7999, 11.3127 213 / 7
Løkjavegen 112 2345 ÅDALSBRUK 60.7991, 11.3124 213 / 5
Løkjavegen 114 2345 ÅDALSBRUK 60.7989, 11.3120 213 / 3
Løkjavegen 116 2345 ÅDALSBRUK 60.7979, 11.3087 217 / 16
Løkjavegen 118 2345 ÅDALSBRUK 60.7982, 11.3078 217 / 30
Løkjavegen 120 2345 ÅDALSBRUK 60.7982, 11.3064 217 / 22
Løkjavegen 121 2345 ÅDALSBRUK 60.7976, 11.3063 217 / 13
Løkjavegen 124 2345 ÅDALSBRUK 60.7978, 11.3069 217 / 12
Løkjavegen 125 2345 ÅDALSBRUK 60.7970, 11.3053 217 / 29
Løkjavegen 127 2345 ÅDALSBRUK 60.7972, 11.3065 217 / 15
Løkjavegen 130 2345 ÅDALSBRUK 60.7980, 11.3081 217 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken