Ommangsgutua 122
2345 ÅDALSBRUK

Ommangsgutua 122, 2345 ÅDALSBRUK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Ommangsgutua 122, 2345 ÅDALSBRUK:

  • Postnummer: 2345 ÅDALSBRUK
  • Gards-/bruksnummer: 210 / 8 i 0415
  • Grunnkrins: 108 LØKEN
  • Valkrins: 10 ÅDALSBRUK
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Ommangsgutua

Ommangsgutua er ein veg i Løten kommune med 14 ulike adresser.
Husnummer frå 4 til 130.

Adressene i Ommangsgutua høyrer til ulike postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Ommangsgutua 4 2340 LØTEN 60.8059, 11.3284 200 / 1
Ommangsgutua 6 2340 LØTEN 60.8057, 11.3280 200 / 1
Ommangsgutua 61 2340 LØTEN 60.8079, 11.3132 200 / 4
Ommangsgutua 66 2345 ÅDALSBRUK 60.8052, 11.3190 200 / 7
Ommangsgutua 70 2345 ÅDALSBRUK 60.8047, 11.3183 210 / 3
Ommangsgutua 87 2345 ÅDALSBRUK 60.8052, 11.3149 211 / 7
Ommangsgutua 89 2345 ÅDALSBRUK 60.8050, 11.3146 211 / 5
Ommangsgutua 100 2345 ÅDALSBRUK 60.8043, 11.3144 210 / 3
Ommangsgutua 120 2345 ÅDALSBRUK 60.8026, 11.3107 210 / 7
Ommangsgutua 122 2345 ÅDALSBRUK 60.8025, 11.3111 210 / 8
Ommangsgutua 124 2345 ÅDALSBRUK 60.8020, 11.3134 212 / 5
Ommangsgutua 126 2345 ÅDALSBRUK 60.8016, 11.3122 210 / 5
Ommangsgutua 128 2345 ÅDALSBRUK 60.8018, 11.3119 210 / 4
Ommangsgutua 130 2345 ÅDALSBRUK 60.8018, 11.3113 210 / 6

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken