Lønnebakken 64B
5650 TYSSE

Lønnebakken 64B, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Lønnebakken 64B, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 24 / 290 i 1242
  • Grunnkrins: 104 STEINSLAND
  • Valkrins: 3 GJERDE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad: Haga

Lønnebakken

Lønnebakken er ein veg i Samnanger kommune med 68 ulike adresser.
Husnummer frå 2 til 113.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Lønnebakken 2 5650 TYSSE 60.3982, 5.7609 24 / 23
Lønnebakken 3 5650 TYSSE 60.3975, 5.7646 24 / 72
Lønnebakken 5 5650 TYSSE 60.3975, 5.7653 24 / 99
Lønnebakken 6 5650 TYSSE 60.3976, 5.7617 24 / 109
Lønnebakken 7 5650 TYSSE 60.3977, 5.7650 24 / 193
Lønnebakken 11 5650 TYSSE 60.3977, 5.7640 24 / 11
Lønnebakken 12 5650 TYSSE 60.3973, 5.7630 24 / 33
Lønnebakken 13 5650 TYSSE 60.3980, 5.7631 24 / 220
Lønnebakken 14 5650 TYSSE 60.3972, 5.7633 24 / 100
Lønnebakken 16 5650 TYSSE 60.3971, 5.7640 24 / 101
Lønnebakken 17 5650 TYSSE 60.3972, 5.7653 24 / 45
Lønnebakken 18 5650 TYSSE 60.3974, 5.7635 24 / 91
Lønnebakken 20 5650 TYSSE 60.3977, 5.7628 24 / 51
Lønnebakken 24 5650 TYSSE 60.3987, 5.7618 24 / 245
Lønnebakken 25 5650 TYSSE 60.3977, 5.7661 24 / 85
Lønnebakken 28 5650 TYSSE 60.3990, 5.7609 24 / 232
Lønnebakken 31 5650 TYSSE 60.3980, 5.7659 24 / 279
Lønnebakken 32 5650 TYSSE 60.3995, 5.7608 24 / 246
Lønnebakken 33 5650 TYSSE 60.3981, 5.7664 24 / 228
Lønnebakken 34 5650 TYSSE 60.3994, 5.7611 24 / 233
Lønnebakken 35 5650 TYSSE 60.3981, 5.7663 24 / 228
Lønnebakken 37 5650 TYSSE 60.3981, 5.7662 24 / 228
Lønnebakken 38 5650 TYSSE 60.3992, 5.7626 24 / 252
Lønnebakken 39 5650 TYSSE 60.3982, 5.7660 24 / 228
Lønnebakken 41 5650 TYSSE 60.3982, 5.7660 24 / 228
Lønnebakken 43 5650 TYSSE 60.3981, 5.7649 24 / 222
Lønnebakken 44 5650 TYSSE 60.3988, 5.7639 24 / 264
Lønnebakken 45 5650 TYSSE 60.3980, 5.7654 24 / 221
Lønnebakken 46 5650 TYSSE 60.3987, 5.7643 24 / 263
Lønnebakken 47 5650 TYSSE 60.3982, 5.7644 24 / 223
Lønnebakken 48 5650 TYSSE 60.3987, 5.7643 24 / 263
Lønnebakken 49 5650 TYSSE 60.3982, 5.7639 24 / 224
Lønnebakken 50 5650 TYSSE 60.3986, 5.7648 24 / 262
Lønnebakken 51 5650 TYSSE 60.3984, 5.7632 24 / 225
Lønnebakken 52 5650 TYSSE 60.3986, 5.7646 24 / 262
Lønnebakken 53 5650 TYSSE 60.3984, 5.7628 24 / 227
Lønnebakken 54 5650 TYSSE 60.3987, 5.7643 24 / 263
Lønnebakken 55 5650 TYSSE 60.3990, 5.7620 24 / 240
Lønnebakken 56 5650 TYSSE 60.3987, 5.7643 24 / 263
Lønnebakken 57 5650 TYSSE 60.3990, 5.7619 24 / 239
Lønnebakken 58 5650 TYSSE 60.3990, 5.7641 24 / 265
Lønnebakken 59 5650 TYSSE 60.3991, 5.7617 24 / 238
Lønnebakken 60 5650 TYSSE 60.3990, 5.7639 24 / 265
Lønnebakken 61 5650 TYSSE 60.3991, 5.7615 24 / 238
Lønnebakken 62A 5650 TYSSE 60.3990, 5.7636 24 / 19
Lønnebakken 62B 5650 TYSSE 60.3990, 5.7634 24 / 19
Lønnebakken 62C 5650 TYSSE 60.3990, 5.7631 24 / 19
Lønnebakken 62D 5650 TYSSE 60.3991, 5.7630 24 / 19
Lønnebakken 63 5650 TYSSE 60.3989, 5.7624 24 / 283
Lønnebakken 64A 5650 TYSSE 60.3992, 5.7636 24 / 290
Lønnebakken 64B 5650 TYSSE 60.3992, 5.7638 24 / 290
Lønnebakken 65 5650 TYSSE 60.3987, 5.7628 24 / 236
Lønnebakken 66 5650 TYSSE 60.3993, 5.7634 24 / 253
Lønnebakken 67 5650 TYSSE 60.3987, 5.7633 24 / 234
Lønnebakken 68 5650 TYSSE 60.3994, 5.7630 24 / 277
Lønnebakken 69 5650 TYSSE 60.3986, 5.7637 24 / 235
Lønnebakken 70 5650 TYSSE 60.3994, 5.7622 24 / 254
Lønnebakken 71 5650 TYSSE 60.3985, 5.7641 24 / 260
Lønnebakken 72 5650 TYSSE 60.3998, 5.7613 24 / 271
Lønnebakken 74 5650 TYSSE 60.4002, 5.7615 24 / 288
Lønnebakken 76 5650 TYSSE 60.4000, 5.7618 24 / 272
Lønnebakken 79 5650 TYSSE 60.3980, 5.7672 24 / 212
Lønnebakken 81 5650 TYSSE 60.3983, 5.7674 24 / 213
Lønnebakken 83 5650 TYSSE 60.3984, 5.7668 24 / 298
Lønnebakken 107 5650 TYSSE 60.3998, 5.7632 24 / 276
Lønnebakken 109 5650 TYSSE 60.3999, 5.7628 24 / 266
Lønnebakken 111 5650 TYSSE 60.4001, 5.7625 24 / 274
Lønnebakken 113 5650 TYSSE 60.4002, 5.7622 24 / 275

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken