Fjælgardsroa 24
2345 ÅDALSBRUK

Fjælgardsroa 24, 2345 ÅDALSBRUK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Fjælgardsroa 24, 2345 ÅDALSBRUK:

  • Postnummer: 2345 ÅDALSBRUK
  • Gards-/bruksnummer: 222 / 3 i 0415
  • Grunnkrins: 108 LØKEN
  • Valkrins: 10 ÅDALSBRUK
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Fjælgardsroa

Fjælgardsroa er ein veg i Løten kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 3 til 58.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Fjælgardsroa 3 2345 ÅDALSBRUK 60.7917, 11.2920 220 / 3
Fjælgardsroa 11 2345 ÅDALSBRUK 60.7920, 11.2937 220 / 17
Fjælgardsroa 15 2345 ÅDALSBRUK 60.7933, 11.2941 221 / 26
Fjælgardsroa 17 2345 ÅDALSBRUK 60.7930, 11.2939 222 / 36
Fjælgardsroa 19 2345 ÅDALSBRUK 60.7926, 11.2925 218 / 5
Fjælgardsroa 23 2345 ÅDALSBRUK 60.7949, 11.2924 218 / 7
Fjælgardsroa 24 2345 ÅDALSBRUK 60.7926, 11.2895 222 / 3
Fjælgardsroa 25 2345 ÅDALSBRUK 60.7950, 11.2886 218 / 3
Fjælgardsroa 35 2345 ÅDALSBRUK 60.7941, 11.2878 222 / 60
Fjælgardsroa 37 2345 ÅDALSBRUK 60.7948, 11.2879 222 / 34
Fjælgardsroa 45 2345 ÅDALSBRUK 60.7944, 11.2864 220 / 5
Fjælgardsroa 54 2345 ÅDALSBRUK 60.7940, 11.2847 219 / 6
Fjælgardsroa 55 2345 ÅDALSBRUK 60.7944, 11.2848 219 / 4
Fjælgardsroa 56 2345 ÅDALSBRUK 60.7943, 11.2842 219 / 7
Fjælgardsroa 58 2345 ÅDALSBRUK 60.7944, 11.2838 219 / 9

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken