Byhagan 152
2345 ÅDALSBRUK

Byhagan 152, 2345 ÅDALSBRUK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Byhagan 152, 2345 ÅDALSBRUK:

  • Postnummer: 2345 ÅDALSBRUK
  • Gards-/bruksnummer: 221 / 38 i 0415
  • Grunnkrins: 107 ÅDALSBRUK
  • Valkrins: 10 ÅDALSBRUK
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Ådalsbruk

Byhagan

Byhagan er ein veg i Løten kommune med 15 ulike adresser.
Husnummer frå 19 til 156.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Byhagan 19 2345 ÅDALSBRUK 60.7896, 11.2764 1 / 1
Byhagan 20 2345 ÅDALSBRUK 60.7901, 11.2772 1 / 7
Byhagan 24 2345 ÅDALSBRUK 60.7900, 11.2775 220 / 1
Byhagan 27 2345 ÅDALSBRUK 60.7897, 11.2781 220 / 1
Byhagan 110 2345 ÅDALSBRUK 60.7894, 11.2934 220 / 18
Byhagan 121 2345 ÅDALSBRUK 60.7890, 11.2964 220 / 1
Byhagan 123 2345 ÅDALSBRUK 60.7889, 11.2968 220 / 1
Byhagan 136 2345 ÅDALSBRUK 60.7901, 11.2966 220 / 10
Byhagan 140 2345 ÅDALSBRUK 60.7904, 11.2975 221 / 21
Byhagan 141 2345 ÅDALSBRUK 60.7902, 11.2979 220 / 2
Byhagan 144 2345 ÅDALSBRUK 60.7905, 11.2988 221 / 55
Byhagan 147 2345 ÅDALSBRUK 60.7898, 11.3003 221 / 5
Byhagan 148 2345 ÅDALSBRUK 60.7903, 11.2994 221 / 30
Byhagan 152 2345 ÅDALSBRUK 60.7903, 11.3001 221 / 38
Byhagan 156 2345 ÅDALSBRUK 60.7901, 11.3009 221 / 31

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken