Vestbygdvegen 180
2340 LØTEN

Vestbygdvegen 180, 2340 LØTEN er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Vestbygdvegen 180, 2340 LØTEN:

  • Postnummer: 2340 LØTEN
  • Gards-/bruksnummer: 7 / 1 i 0415
  • Grunnkrins: 210 LUND
  • Valkrins: 3 LUND
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad:

Vestbygdvegen

Vestbygdvegen er ein veg i Løten kommune med 26 ulike adresser.
Husnummer frå 9 til 283.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Vestbygdvegen 9 2340 LØTEN 60.8181, 11.3006 14 / 15
Vestbygdvegen 10 2340 LØTEN 60.8174, 11.3010 14 / 13
Vestbygdvegen 11 2340 LØTEN 60.8177, 11.3003 14 / 12
Vestbygdvegen 20 2340 LØTEN 60.8168, 11.3002 14 / 11
Vestbygdvegen 45 2340 LØTEN 60.8173, 11.2974 14 / 1
Vestbygdvegen 65 2340 LØTEN 60.8172, 11.2926 14 / 3
Vestbygdvegen 77 2340 LØTEN 60.8166, 11.2897 14 / 5
Vestbygdvegen 87 2340 LØTEN 60.8169, 11.2886 14 / 6
Vestbygdvegen 91 2340 LØTEN 60.8170, 11.2877 14 / 14
Vestbygdvegen 95 2340 LØTEN 60.8172, 11.2864 14 / 10
Vestbygdvegen 97 2340 LØTEN 60.8169, 11.2866 14 / 9
Vestbygdvegen 149 2340 LØTEN 60.8144, 11.2781 7 / 6
Vestbygdvegen 151 2340 LØTEN 60.8184, 11.2765 7 / 5
Vestbygdvegen 155 2340 LØTEN 60.8136, 11.2774 7 / 1
Vestbygdvegen 160 2340 LØTEN 60.8135, 11.2780 7 / 3
Vestbygdvegen 162 2340 LØTEN 60.8133, 11.2786 7 / 8
Vestbygdvegen 180 2340 LØTEN 60.8117, 11.2776 7 / 1
Vestbygdvegen 182 2340 LØTEN 60.8113, 11.2776 7 / 1
Vestbygdvegen 186 2340 LØTEN 60.8107, 11.2833 7 / 1
Vestbygdvegen 226 2340 LØTEN 60.8071, 11.2762 5 / 1
Vestbygdvegen 228 2340 LØTEN 60.8070, 11.2758 5 / 1
Vestbygdvegen 247 2340 LØTEN 60.8052, 11.2743 5 / 1
Vestbygdvegen 259 2340 LØTEN 60.8045, 11.2740 5 / 8
Vestbygdvegen 270 2340 LØTEN 60.8035, 11.2757 5 / 5
Vestbygdvegen 271 2340 LØTEN 60.8033, 11.2751 5 / 3
Vestbygdvegen 283 2340 LØTEN 60.8021, 11.2750 3 / 3

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken