Haukstadvegen 21
2345 ÅDALSBRUK

Haukstadvegen 21, 2345 ÅDALSBRUK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Haukstadvegen 21, 2345 ÅDALSBRUK:

  • Postnummer: 2345 ÅDALSBRUK
  • Gards-/bruksnummer: 221 / 42 i 0415
  • Grunnkrins: 107 ÅDALSBRUK
  • Valkrins: 10 ÅDALSBRUK
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Ådalsbruk

Haukstadvegen

Haukstadvegen er ein veg i Løten kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 6 til 35.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Haukstadvegen 6 2345 ÅDALSBRUK 60.7892, 11.3041 221 / 50
Haukstadvegen 10 2345 ÅDALSBRUK 60.7895, 11.3030 221 / 54
Haukstadvegen 21 2345 ÅDALSBRUK 60.7903, 11.3021 221 / 42
Haukstadvegen 35 2345 ÅDALSBRUK 60.7957, 11.2950 221 / 1

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken