Sjøveien 17
1365 BLOMMENHOLM

Sjøveien 17, 1365 BLOMMENHOLM er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Sjøveien 17, 1365 BLOMMENHOLM:

  • Postnummer: 1365 BLOMMENHOLM
  • Gards-/bruksnummer: 9 / 855 i 0219
  • Grunnkrins: 1104 LØKEBERG-BLOMMENHOLM
  • Valkrins: 11 SANDVIKA
  • Kyrkjesogn: 1060101 Høvik
  • Tettstad: Oslo

Sjøveien

Sjøveien er ein veg i Bærum kommune med 19 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 31.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Sjøveien 1 1365 BLOMMENHOLM 59.8954, 10.5470 9 / 164
Sjøveien 2 1365 BLOMMENHOLM 59.8954, 10.5464 9 / 859
Sjøveien 6 1365 BLOMMENHOLM 59.8960, 10.5458 9 / 214
Sjøveien 7 1365 BLOMMENHOLM 59.8958, 10.5469 9 / 742
Sjøveien 10 1365 BLOMMENHOLM 59.8963, 10.5453 9 / 305
Sjøveien 11 1365 BLOMMENHOLM 59.8960, 10.5469 9 / 150
Sjøveien 12 1365 BLOMMENHOLM 59.8968, 10.5454 9 / 733
Sjøveien 13 1365 BLOMMENHOLM 59.8961, 10.5471 9 / 378
Sjøveien 14 1365 BLOMMENHOLM 59.8966, 10.5455 9 / 732
Sjøveien 15 1365 BLOMMENHOLM 59.8964, 10.5469 9 / 147
Sjøveien 16 1365 BLOMMENHOLM 59.8967, 10.5456 9 / 794
Sjøveien 17 1365 BLOMMENHOLM 59.8966, 10.5469 9 / 855
Sjøveien 18 1365 BLOMMENHOLM 59.8964, 10.5459 9 / 122
Sjøveien 20 1365 BLOMMENHOLM 59.8967, 10.5460 9 / 722
Sjøveien 22 1365 BLOMMENHOLM 59.8970, 10.5461 9 / 339
Sjøveien 24 1365 BLOMMENHOLM 59.8971, 10.5456 9 / 482
Sjøveien 25 1365 BLOMMENHOLM 59.8975, 10.5470 9 / 532
Sjøveien 27 1365 BLOMMENHOLM 59.8977, 10.5473 9 / 136
Sjøveien 31 1365 BLOMMENHOLM 59.8976, 10.5480 9 / 501

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken