Holmavegen 295
5650 TYSSE

Holmavegen 295, 5650 TYSSE er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Holmavegen 295, 5650 TYSSE:

  • Postnummer: 5650 TYSSE
  • Gards-/bruksnummer: 37 / 50 i 1242
  • Grunnkrins: 109 FRØYLANDSDAL
  • Valkrins: 2 TYSSE
  • Kyrkjesogn: 7081101 Samnanger
  • Tettstad:

Holmavegen

Holmavegen er ein veg i Samnanger kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 26 til 317.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Holmavegen 26 5650 TYSSE 60.3708, 5.8118 37 / 52
Holmavegen 115 5650 TYSSE 60.3650, 5.8130 37 / 11
Holmavegen 176 5650 TYSSE 60.3636, 5.8125 37 / 4
Holmavegen 181 5650 TYSSE 60.3640, 5.8101 37 / 57
Holmavegen 209 5650 TYSSE 60.3627, 5.8080 37 / 58
Holmavegen 221 5650 TYSSE 60.3636, 5.8081 37 / 61
Holmavegen 243 5650 TYSSE 60.3628, 5.8059 37 / 77
Holmavegen 261 5650 TYSSE 60.3619, 5.8073 37 / 55
Holmavegen 265 5650 TYSSE 60.3617, 5.8082 37 / 51
Holmavegen 273 5650 TYSSE 60.3618, 5.8099 37 / 43
Holmavegen 281 5650 TYSSE 60.3615, 5.8115 37 / 39
Holmavegen 293 5650 TYSSE 60.3615, 5.8092 37 / 38
Holmavegen 295 5650 TYSSE 60.3612, 5.8084 37 / 50
Holmavegen 305 5650 TYSSE 60.3609, 5.8063 37 / 67
Holmavegen 310 5650 TYSSE 60.3604, 5.8054 37 / 70
Holmavegen 317 5650 TYSSE 60.3608, 5.8042 37 / 63

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken