Olarovegen 1
2345 ÅDALSBRUK

Olarovegen 1, 2345 ÅDALSBRUK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Olarovegen 1, 2345 ÅDALSBRUK:

  • Postnummer: 2345 ÅDALSBRUK
  • Gards-/bruksnummer: 224 / 124 i 0415
  • Grunnkrins: 106 ÅDALEN
  • Valkrins: 10 ÅDALSBRUK
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Ådalsbruk

Olarovegen

Olarovegen er ein veg i Løten kommune med 4 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 5.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Olarovegen 1 2345 ÅDALSBRUK 60.7879, 11.3294 224 / 124
Olarovegen 3 2345 ÅDALSBRUK 60.7883, 11.3293 224 / 125
Olarovegen 4 2345 ÅDALSBRUK 60.7882, 11.3265 224 / 29
Olarovegen 5 2345 ÅDALSBRUK 60.7885, 1,000.0000 224 / 10

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken