Kurudvegen 10
2345 ÅDALSBRUK

Kurudvegen 10, 2345 ÅDALSBRUK er ei adresse i .

Koordinatar:

Andre opplysningar om Kurudvegen 10, 2345 ÅDALSBRUK:

  • Postnummer: 2345 ÅDALSBRUK
  • Gards-/bruksnummer: 215 / 20 i 0415
  • Grunnkrins: 110 OLAROA
  • Valkrins: 10 ÅDALSBRUK
  • Kyrkjesogn: 3010601 Løten
  • Tettstad: Ådalsbruk

Kurudvegen

Kurudvegen er ein veg i Løten kommune med 16 ulike adresser.
Husnummer frå 1 til 24.

Heile vegen høyrer til eitt postnummer:

AdressePostnummerKoordinatarGårdsnummer
Bruksnummer
Kurudvegen 1 2345 ÅDALSBRUK 60.7916, 11.3280 215 / 9
Kurudvegen 2 2345 ÅDALSBRUK 60.7908, 11.3277 215 / 8
Kurudvegen 3 2345 ÅDALSBRUK 60.7919, 11.3276 215 / 5
Kurudvegen 6 2345 ÅDALSBRUK 60.7915, 11.3270 215 / 7
Kurudvegen 7 2345 ÅDALSBRUK 60.7923, 11.3280 215 / 55
Kurudvegen 8 2345 ÅDALSBRUK 60.7917, 11.3263 215 / 10
Kurudvegen 10 2345 ÅDALSBRUK 60.7921, 11.3268 215 / 20
Kurudvegen 11 2345 ÅDALSBRUK 60.7930, 11.3270 216 / 2
Kurudvegen 14 2345 ÅDALSBRUK 60.7928, 11.3259 214 / 2
Kurudvegen 15 2345 ÅDALSBRUK 60.7938, 11.3270 216 / 3
Kurudvegen 16 2345 ÅDALSBRUK 60.7931, 11.3261 214 / 26
Kurudvegen 19 2345 ÅDALSBRUK 60.7942, 11.3262 216 / 11
Kurudvegen 20 2345 ÅDALSBRUK 60.7936, 11.3250 214 / 3
Kurudvegen 21 2345 ÅDALSBRUK 60.7946, 11.3256 216 / 7
Kurudvegen 23 2345 ÅDALSBRUK 60.7949, 11.3257 216 / 6
Kurudvegen 24 2345 ÅDALSBRUK 60.7945, 11.3250 216 / 5

Informasjonen om veger/gater er oppdatert i oktober 2018 (Kjelde: Statens kartverk).

Vegar i nærleiken